Menu Close

При охлаждении медного паяльника до 20: 1028. При охлаждении медного паяльника до 20 °С выделилось 30,4 кДж энергии. До какой температуры был нагрет паяльник, если его масса 200 г?

При охлаждении медного паяльника до 20 градусов выделилось 30,4 кДж энергии. До какой

Два невагомі важелі (O,O1) з’єднано через рухомий блок. Яку силу F треба прикласти до важеля ОООО, щоб система була в рівновазі і якою є маса вантажу  … m0, якщо маси іншого вантажу та блоку рівні m ?​

До пружини, коефіцієнт жорсткості якої k = 100 Н/м, причепили тягарець. Пружина видовжилась на Δx1 = 5 см. Якщо тягарець занурити у рідину видовження … пружини стане Δx2 = 2 см. Яка сила Архімеда діє на тягарець у рідині?​

Вантаж якої маси можна підняти, використавши 6 рухомих і 6 нерухомих блоків та приклавши силу 300 Н?​

Три резистори опорами 10,15 і 25 Ом увімкнено паралельно. Який загальний опір ділянки кола?​

При різкій зміні температури у виробах з металу не виникають тріщини, на відміну від виробів з каменю. Це пов’язано з тим, що … у металів … , ніж у … каменю.Варіанти відповідей:густина, меншатеплопровідність, меншагустина, більшатеплопровідність, більшатеплоємність, менша​

Вода нагрівається на електричній плитці постійної потужності. У якому випадку необхідно більше часу для нагрівання води:(1) від 25∘C до 45∘C(2) чи від … від 65∘C до 85∘C ?Варіанти відповідей:12однаковий в обох випадках​

У ліфті, на нитці підвішеній до стелі, коливається кулька у вертикальній площині. У момент проходження нею положення рівноваги, ліфт починає вільно па … дати. Якою буде траєкторія кульки відносно ліфта?​

1)якщо вдвічі зменшити масу води у склянці, то чи зміниться її вага? Якщо зміниться, то як?2) чому дорівнює вага 10л нафти? Чи можна дати точну відпов … ідь на це запитання? відповідь поясніть.​

Срочно 20 БАЛЛОВ Обчисліть виштовхувальну силу яка діє на гранітну брилу якщо вона при повному зануренні виштовхує 0,8 м3 води​

Металева кулька не проходить через металеве кільце, якщо її нагріти. Чи зможе пройти кулька крізь кільце, якщо нагрівати не кульку, а кільце?​

При охлаждении медного паяльника до 20 градусов выделилось 30,4 кДж энергии.

-6*1=60 Вт

По идее ответ Б)Від напруги на провіднику та його опору

1028 гдз по физике 7‐9 класс Лукашик, Иванова сборник задач

Условие / номер / 1028

1028. При охлаждении медного паяльника до 20 °С выделилось 30,4 кДж энергии. До какой температуры был нагрет паяльник, если его масса 200 г?

решебник / номер / 1028

Видеорешение / номер / 1028

решебник №2 / номер / 1028

Методические рекомендации и сборник задач по физике для учащихся 8-х классов часть I (стр.

3 из 17)

Задача 85. В железный душевой бак, масса которого 65 кг, налили холодной колодезной воды объемом 200 л. В результате нагревания солнечным излучением температура воды повысилась от 4 до 29

. Какое количество теплоты получили бак и вода?

Задача 86. Рассчитайте, какое количество теплоты отдаст кирпичная печь, сложенная из 300 кирпичей, при остывании от температуры 70 до 20

. Масса одного кирпича 5 кг.

Задача 87. Какое количество теплоты пойдет на нагревание воды от 15 до 25

в бассейне, длина которого 100 м, ширина 6 м и глубина 2 м?

Задача 88. Для изменения температуры металлической детали массой 100 г от 20 до 40

потребовалось 280 Дж энергии. Определите, из какого металла сделана деталь.

Задача 89. При охлаждении куска олова массой 100 г до температуры 32

выделилось 5 кДж энергии. Определите температуру олова до охлаждения.

Задача 90. До какой температуры остынет 5 л кипятка в кастрюле, отдав в окружающее пространство 1680 кДж энергии?

Задача 91. При охлаждении медного паяльника до 20

выделилось 30,4 кДж энергии. До какой температуры был нагрет паяльник, если его масса 200 г?

§5. Уравнение теплового баланса.

В задачах этой группы рассматривается теплообмен между телами системы. При этом предполагается, что внешним теплообменом можно пренебречь. Со стороны тел, не входящих в систему, над телами системы работа не совершается. Систему можно считать замкнутой, внутренняя энергия системы не изменяется.

Внутри системы в процессе теплообмена одни тела нагреваются, другие охлаждаются. Однако, суммарное количество теплоты, полученное системой равно нулю:

, (1)

где Q1; Q2 … Qn – количество теплоты, полученное или отданное телами системы в процессе внутреннего теплообмена.

Уравнение (1) называется уравнением теплового баланса и является основным расчетным уравнением для задач этой группы.

Пример решения задачи.

До какой температуры была нагрета стальная фреза массой 0,2 кг, если после погружения ее в алюминиевый калориметр массой 100 г, содержащий 178 г воды при 16

, установилась температура 22 ?

Дано: m1=0,2 кг, C1=500

, m2=0,1 кг, C2=920 , m3=0,178 кг, C3=4200 , 16 , 22

Найти:

Анализ:

Так как мы пренебрегаем внешним теплообменом, то можно записать уравнение теплового баланса в виде:

— количество теплоты, которое отдает стальная фреза, остывая от температуры до равновесной температуры . — количество теплоты, которое получает алюминиевый калориметр, нагреваясь от температуры до равновесной температуры . — количество теплоты, которое получает вода, нагреваясь от температуры до равновесной температуры .

Отсюда:

Вычисления:

Задачи для самостоятельного решения.

Задача 92. Для аквариума смешали 20 кг воды при 8

, 6 кг воды при 50 и 10 кг воды при 40 . Определить температуру смеси.

Задача 93. Смешали 39 л воды при 20

и 21 л воды при 60 . Определить температуру смеси.

Задача 94. Смешали 6 кг воды при 42

, 4 кг воды при 72 и 20 кг воды при 18 . Определить температуру смеси.

Задача 95. Сколько литров воды при 95

нужно добавить к 30 л воды при 25 , чтобы получить воду с температурой 67 ?

Задача 96. Смешали 0,4 м3 воды при 20

и 0,1 м3 воды при 70 . Какова температура смеси при тепловом равновесии?

Задача 97. В ванну налито 80 л воды при температуре 10

. Сколько литров воды при 100 нужно добавить в ванну, чтобы температура смеси была 25 ?

Задача 98. Чтобы охладить 2 л воды, взятой при 80

, до 60 , в нее добавляют холодную воду при 10 . Какое количество холодной воды требуется добавить?

Задача 99. Для приготовления ванны нужно смешать холодную воду при t1 = 11

с горячей при t2 = 66 . Какое количество той и другой воды необходимо взять для получения V = 110 л воды при t3 = 36 ?

Задача 100. В каком отношении нужно смешать две массы воды при температурах 50

и 0 , чтобы температура смеси была 20 ?

Задача 101. Необходимо смешать воду при 20

с водой при 100 для получения 300 л воды при 40 . Сколько литров той и другой воды нужно взять?

Задача 102. Паровой котел содержит 40 м3 воды при температуре 225

. Какое количество воды при 9 было добавлено, если установилась общая температура 200 ?

Задача 103. В паровой котел, содержащий 50 m воды при температуре 240

, с помощью насоса добавили 3 m воды при температуре 10 . Какая установится температура смеси?

Задача 104. Для ванны нужно приготовить 300 кг воды при 36

. В водогрейной колонке температура воды 70 , а в водопроводе температура воды 10 . Сколько той и другой воды нужно взять для приготовления ванны?

Основные сведения / Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7»


 
 

Директор школы Мананников Евгений Владимирович

«Наша школа — гостеприимный дом талантливых учителей и благодарных  учеников»

Муниципальное  казенное  общеобразовательное учреждение «Cредняя общеобразовательная школа №7» открыла двери перед учащимися в 1989 году, в 2019 году она отметила свой тридцатилетний юбилей.

Свидетельство о государственной регистрации №59244 МКОУ СОШ №7

Филиалов у МКОУ «СОШ №7» — нет.

Постановление от 01.0.2019 года о закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Октябрьского района на 2019 год

Адрес: 628195, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская область, Октябрьский район, г. п.Талинка, 2 мкр., дом №7(здание старшей школы), 1 мкр, дом 50 (здание начальной школы), эл.адрес: [email protected] тел.  8(34672)49915, факс 8(34672)49563

 

       Учредителем школы является Муниципальное образование Октябрьский район представляемое Управлением образования и молодежной политики  администрации Октябрьского района, именуемое в дальнейшем Учредитель, расположенное по адресу: ул. Калинина, дом 39, пгт. Октябрьское, Октябрьский район, Тюменская область, Ханты — Мансийский автономный округ — Югра, Россия (почтовый индекс 628100).

   

 Начальник Управления образования -
        Киселева Татьяна Борисовна

 

 

Сайт:https:/www.oktedu.ru

Телефон: 8(34678)28-085

Электронный адрес: [email protected]

 
 
 

Режим и график работы школы

Положение о режиме занятий обучающихся в МКОУ СОШ №7

Календарный график учебного процесса на 2020-2021 (скачать)

Положение о правилах поведения обучающихся МКОУ СОШ №7

Уче6ные занятия в МКОУ «СОШ №7″проводятся в одну смену:

— с 08.00 до 14.00  часов:

— с 14.00 до 21.00   занятия в кружках и секциях.
Учебный  год  в  Школе  начинается  1  сентября.  Если  этот  день  приходится  на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.

Продолжительность  учебного  года  в  Школе: в 1-х классах – 33 учебные недели, в 2-9 классах – 34 учебные недели, 10-11 — 35 учебных недель.

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не   менее  30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение учебного года дополнительные недельные каникулы.

Учебный  план  рассчитан  на  5-дневную  рабочую  неделю во всех классах.

Продолжительность урока 40 минут.

 В 1 классе 5-дневная рабочая неделя, продолжительность урока в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, 1 день 4 урока по 35 минут, в ноябре-декабре — по 4 урока по 35 минут каждый, 1 день 5 уроков по 35 минут;  январь  —  май  — по  4 урока  по  40  минут  каждый,  1 день 5  уроков  по 40 минут.

Режим занятий регламентируется календарным учебным графиком. 

Недельная образовательная нагрузка (количество учебных занятии) учащихся, реализуемая через урочную и внеурочную деятельность, составляет:  1 класс — 21 час, 2-4 классы — 23 часа, 5 класс — 29 часов, 6 класс – 30 часов, 7 класс – 32 часа, 8 класс – 33 часа, 9-11 классы – 34 часа.

Решение задач количество теплоты при нагревании и охлаждении

Решение задач

КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ ПРИ НАГРЕВАНИИ И ОХЛАЖДЕНИИ

 1. Вечером после жаркого дня ветер дует с моря на сушу. Объясните наблюдаемое явление.

 2. На что больше расходуется энергии: на нагревание чугунного горшка или воды, налитой в него, если их массы одинаковы?

 3. Алюминиевую и серебряную ложки одинаковой массы и температуры опустили в кипяток. Равное ли количество теплоты получили они от воды?

 4. На одинаковых горелках нагревались вода, медь и железо равной массы. Постройте графики зависимости количества теплоты от времени нагревания для воды, для меди и для железа в одних координатных осях. Объясните результат.

 5. Стальная деталь массой 20 кг при обработке на токарном станке нагревается на 50. Сколько энергии израсходовано двигателем на нагревание детали?

 6. Какое количество теплоты выделилось при охлаждении чугунной болванки массой 32 кг, если ее температура изменилась от 1115 до 15?

 7. Нагретый камень массой 5 кг, охлаждаясь в воде на 1, передает ей 2,1 кДж энергии. Чему равна удельная теплоемкость камня?

 8. Какое количество теплоты отдаст стакан кипятка (250 см3), остывая до температуры 14?

 9. Рассчитайте, какое количество теплоты отдаст кирпичная печь, сложенная из 300 кирпичей, при остывании от температуры 70 до 20Масса одного кирпича 5 кг.

 10. При охлаждении медного паяльника до 20 выделилось 30,4 кДж энергии. До какой температуры был нагрет паяльник, если его масса 200 г?

 11. При охлаждении куска олова массой 100 г до температуры 32 выделилось 5 кДж энергии. Определите температуру олова до охлаждения.

 12. В алюминиевой кастрюле, масса которой 800 г, нагревается вода, объем которой 5л, от 10 до кипения. Какое количество теплоты пойдет на нагревание кастрюли и воды?

 13. Опишите график

 1. На рисунке представлен график зависимости температуры твёрдого тела от отданного им количества теплоты. Масса тела 4 кг. Чему равна удельная теплоёмкость вещества этого тела?

 1. На рисунке представлены графики зависимости температуры t от времени τ для трёх твёрдых тел одинаковой массы: из алюминия, из меди и из свинца. Тела нагревают на одинаковых горелках. Определите, какой график соответствует нагреванию тела из алюминия, какой – из меди, а какой – из свинца.

для учеников 8 класса | Образовательная социальная сеть

8 класс  Задачи для К.Р. N 2   Работа и мощность

I

1  Электропаяльник мощностью 120 Вт рассчитан на напряжение 220 В. Определите силу тока в обмотке паяльника и ее сопротивление.

2   Сопротивление электрической печи равно 100 Ом, а сила тока равна 2,2 А. Определите потребляемую электроэнергию за 5 ч непрерывной работы печи.

3   Какое количество теплоты выделит за 5 мин проволочная спираль сопротивлением 30 Ом, если сила тока равна 2 А?

4    Какую работу совершит ток в электродвигателе за 60 с, если при напряжении 220 В сила тока в обмотке двигателя равна 0,1 А?

5   Какое количество теплоты выделится в резисторе сопротивлением 100 Ом, включенном в сеть напряжением 60 В, за 10 мин?

 6 Определите мощность тока в электрической лампе, включенной в сеть напряжением 220 В, если известно, что сопротивление нити накала лампы равно 484 Ом. Какой ток течет по нити накала?

 7  Определите расход энергии за 40 с в автомобильной электрической лампочке, рассчитанной на напряжение 12 В при силе тока 3,5 А.

8   При напряжении 400 В сила тока в электродвигателе равна 92 А. Определите мощность тока в витках обмотки электродвигателя и их сопротивление.

9   Какое количество теплоты выделится в нити накала электрической лампочки за 20 с, если при напряжении 5 В сила тока в ней равна 0,2 А?

10  Зарядка аккумуляторной батареи производилась 8 ч при напряжении 2,5 В и силе тока 4 А. Каков запас электроэнергии в аккумуляторе?

11  Определите мощность тока в электрической лампочке, если при напряжении 3 В сила тока 100 мА.

12  Какое количество теплоты выделит за 10 с проводник сопротивлением 50 Ом при напряжении в сети 50 В?

II

13   За какое время можно с помощью электрического кипятильника мощностью 300 Вт нагреть 200 г воды в стакане от 20 °С до кипения? Удельная теплоемкость воды равна 4200 Дж/(кг-°С).

14   При   напряжении    120   В   в электрической   лампе   в   течение 0,5 мин израсходовано 900 Дж энергии. Определите, чему равна сила тока в лампе.

15   Определите мощность, потребляемую лампой Л2 (рис. 31), если сопротивление лампы Л1 равно 6 Ом, лампы Л2 — 12 Ом, лампы ЛЗ — 5 Ом.

16  Рассчитайте сопротивление электрической плитки, если она при силе тока 5 А за 30 мин потребляет 1080 кДж энергии.

17  Электрический кипятильник со спиралью сопротивлением 160 Ом поместили в сосуд, содержащий воду массой 500 г, и включили в сеть напряжением 220 В. Определите, на сколько градусов нагрелась вода за 5 мин. Удельная теплоемкость воды равна 4200 Дж/(кг-°С).

18   Определите мощность, потребляемую лампой ЛЗ (рис. 29), если сопротивление лампы Л1 равно 3 Ом, лампы Л2 — 6 Ом, лампы ЛЗ — 5 Ом.

19  При напряжении 220 В в лампе в течение 2 мин выделяется 7,2 кДж энергии. Определите сопротивление нити лампы.

20   Определите время, в течение которого на электроплитке нагревают до кипения воду массой 2 кг, взятую при температуре 20 °С. Напряжение в сети равно 220 В, сила тока в электроплитке равна 5 А. Удельная теплоемкость воды равна 4200 Дж/(кг°С).

21  Определите мощность, потребляемую лампой Л2 (рис. 27), если сопротивление резистора R равно 3 Ом, а сопротивления нитей ламп соответственно равны 5 Ом, 6 Ом.      Рис. 27

22  За какое время электрический утюг выделит 400 Дж теплоты, если ток в спирали равен 3 А, а напряжение в сети равно 220 В?

23  Определите мощность электрического чайника, если за 8 мин в нем нагревается вода массой 1,5 кг от температуры 20 до 40 °С. Удельная теплоемкость воды равна 4200 Дж/(кг-°С).

24. Определите мощность, потребляемую лампой Л1 (рис. 25), если = 4 Ом,= 6 Ом, а сопротивление нити лампы равно 4 Ом. Показание амперметра равно

                                                   

                                                  Рис. 27                               

III

 25  Имеется нихромовая проволока площадью поперечного сечения 0,2 мм2. Сколько метров проволоки потребуется для намотки паяльника мощностью 100 Вт, рассчитанного на напряжение 120 В?  

 26   Сколько времени будет нагреваться вода объемом от   температуры  до   100 °С

в электрическом чайнике мощностью 500 Вт, если его КПД равен

 27  Определите мощность, потребляемую лампой Л1 (рис. 26), если сопротивление ее нити равно 10 Ом, а R1=5 Ом, R2= 6 Ом, R3= 4 Ом.    

28    Спираль изготовлена из фехралевого проводника длиной 4 м. Определите площадь поперечного сечения спирали, если она подключена к источнику тока напряжением 120 В, а потребляемая ею мощность равна 1,5 кВт.

29   На электрической плитке мощностью 600 Вт нагревают воду объемом 2 л от температуры 15 °С до 100 °С за 40 мин. Определите КПД установки.

30  Определите мощность, потребляемую лампой Л2 (рис. 28), если сопротивления ламп Л1 и Л2 соответственно равны 6 Ом, 3 Ом, а сопротивления резисторов равныR1 = 12 Ом, R2=6 Ом        

31   Электрическая печь потребляет мощность 800 кВт при напряжении 220 В. Обмотка печи сделана из никелиновой проволоки длиной 72 м. Найдите площадь поперечного сечения проволоки.

32   Подошва стального утюга массой 700 г в процессе работы нагрелась от температуры 20 °С до 200 °С. Сколько времени ушло на нагревание утюга, если его мощность равна 750 Вт, а КПД равен 80%?

Удельная теплоемкость стали равна 460 Дж/(кг-°С).

33  Определите мощность, потребляемую лампой Л4 (рис. 30), если сопротивление лампы Л1 равно
10 Ом, лампы Л2 — 5 Ом, лампы ЛЗ — 2 Ом, лампы Л4 —5 Ом

 34   Определите удельное сопротивление провода электрического камина. Длина провода равна 50 м, площадь поперечного сечения равна 1,2 мм2. Мощность, потребляемая камином, равна 900 Вт, а напряжение в сети 220 В.

35  Кипятильник, КПД которого равен 80%, изготовлен из нихромовой проволоки площадью поперечного сечения 0,84 мм2 и включен в сеть напряжением 220 В. За 20 мин с его помощью была нагрета вода объемом 4 л от температуры 10 °С до 90 °С. Какова длина проволоки, из которой изготовлен проводник?

36  Определите мощность, потребляемую лампой Л4 (рис. 32), если ее сопротивление равно 4 Ом, сопротивление лампы Л1 равно1 Ом, лампы Л2 — 2 Ом, лампы ЛЗ — 2 Ом.

         

                                                                                                                        рис. 30    

Некоторые ответы

 0,55 А; 400 Ом   8,7 МДж   36 кДж  0,6 с   262,5 Вт  1320 Дж  21,6 кДж  100 Вт; 0,45 А  807 Ом  288 кДж  0,3 Вт  500 Дж  224 с  840 Дж  36,8 кВт; 4,35 Ом  20 Дж  24 Ом  5.43  180 Вт  0,48 мм2  1,75 мин  45 Вт  100 Вт  7. 26 м  15 мин  52 Вт  10 мин 6.6 Вт   7. 0,5 мм2 8.50% 9.3 Вт  0,25 А  12 Вт  1,3 (Ом-мм2)/м  26,4 м  1,8 Вт

            

Как и когда использовать горелки, тепловые пистолеты и паяльники

Немного тепла прожигает некоторые сложные проблемы с ремонтом дома. На нижнем уровне, от 200 до 400 градусов по Фаренгейту, тепло размягчает старую краску и шпатлевку. На более высоком уровне, от 400 до 800 градусов, он может размораживать замороженные замки и ржавые гайки, а также паять электрические и водопроводные соединения. Тем не менее, большая огневая мощь, до 3000 градусов, позволит паять металлы (более прочная форма пайки, в которой используются более твердые присадочные материалы) и резать или сваривать железо и низкоуглеродистую сталь.

Высокая температура для домашнего использования создается с помощью электричества или зажигания газа, такого как пропан, MAPP (метилацетилен-пропадиен) или ацетилен, каждый из которых горит сильнее предыдущего. Хотя эти газы будут гореть сами по себе, используя кислород из воздуха, для выработки наибольшего количества тепла их необходимо сжечь вместе с чистым кислородом из отдельного резервуара.

Важно, чтобы тепловая мощность инструмента соответствовала поставленной задаче. Кислородно-ацетиленовая горелка за 245 долларов может сваривать сталь; он также может пропотевать медными трубками или карамелизироваться, но это было бы излишним.Приблизительно за 50 долларов каждая ручная пропановая горелка и кислородно-топливная комбинация, если вы много ремонтируете заборы или трубы, должны дать вам необходимое тепло в удобной упаковке.

Типы горелок

Кислородно-топливная горелка (МАПП или пропан)

Подходит для: Резка и сварка чугуна и стали, как при ремонте ограждений. Эти газы не создают такого острого и эффективного пламени, как кислородно-ацетиленовая горелка.

Кислородно-ацетиленовый

Подходит для: Пайка, резка и сварка чугуна и стали. Внимание! Ацетилен сложнее контролировать и более опасен, чем другие виды топлива. Посетите магазин сварочных материалов, чтобы купить защитные очки и другое защитное снаряжение — а также классы сварки — вам нужно будет использовать его безопасно.

На фото: Компактный комбинированный кислородно-ацетиленовый комплект, типичный для этих горелок.

Пропановая горелка Иллюстрация Дженнифер Термес

Подходит для: Пайка медных труб, пайка и нагревание замерзших труб и заржавевших гаек.

На фото: Горелка с электронным зажиганием, которая более безопасна и надежна, чем искра, и наконечник, распространяющий пламя, который снижает тепло для смягчения краски и карамелизации продуктов.

Типы тепловых пушек и паяльников

Электрическая тепловая пушка

Годно для: Смягчение старой краски, шпатлевки и асфальтовой плитки; термоусаживаемые полиэтиленовые пленки и электрические трубки; пайка (требуется специальная насадка).

На фото: Пистолет пистолетного типа с регулируемым управлением, который безопаснее, чем однотемпературный стержневой пистолет.

Паяльные инструменты электрические Фото Петра Мерецкого

Подходит для: Пайка электрических соединений.

На фото: Утюг в виде карандаша и паяльник. Утюг нагревается дольше, но стоит дешевле.

Горячие точки

Пламя факела состоит из множества частей, каждая из которых имеет разную температуру. В то время как разные газы производят разное пламя, самая горячая точка любого пламени находится на вершине внутреннего конуса, где бледное пламя встречается с более темным внешним пламенем.

Как пользоваться резаками

УРОВЕНЬ ТЕМПЕРАТУРА ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
УРОВЕНЬ ТЕМПЕРАТУРА ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
ГОРЯЧЕЕ 200-400 градусов по Фаренгейту Смягчающая краска и шпатлевка
350-840 градусов по Фаренгейту Пайка: соединение металлов низкотемпературным металлическим наполнителем
ГОРЯЧЕЕ 840–1500 градусов по Фаренгейту Пайка: пайка с твердым наполнителем
1300–1600 градусов по Фаренгейту Резка стали
ГОРЯЧИЙ 1250–2800 градусов по Фаренгейту Сварка: плавление металлов (обычно алюминия, железо или сталь) вместе

Где найти

Электрический фен:

Сверхмощная тепловая пушка с регулируемой температурой Модель № 8977-20
Milwaukee Electric Tool Corporation
Brookfield, WI
800-729-3878
Milwaukee

Паяльные инструменты электрические:

Универсальный многоцелевой паяльник Weller с двойным нагревом (140/100 Вт) и паяльник с подсветкой Weller 25 Вт
Cooper Tools, Барри
Онтарио, Канада
Cooper Tools

Головка горелки из литого алюминия с триггером:

Модель # TS4000T
Bernz-Omatic
Newell Company
Medina, NY
800-654-9011
Bernz-Omatic

Комплект кислородной / газовой пайки / сварки MAPP / резака:

Модель # OX2550KC
BernzOmatic

Горючие газы:

Пропан, MAPP и кислород — все от BernzOmatic.

Кислородно-ацетиленовая горелка:

Модель # WT5000
Campbell Hausfeld
Harrison, OH
800-543-6400
Campbell Hausfeld

Паяльник 25 Вт не работает должным образом?

Нам понадобится дополнительная информация, чтобы помочь вам. Сначала разместите фотографию самой насадки. Он может быть поврежден, и нам нужно его увидеть, чтобы убедиться. Позже я объясню, почему это важно.

Затем проверьте руководство по эксплуатации вашего утюга и посмотрите, что там написано о времени, необходимом для его нагрева.2 \ $).

Вы уверены, что правильно их паяете? Описание процесса заставляет в этом сомневаться. Вы должны сначала соединить провода механически (вот несколько хороших изображений), а затем нагреть соединение, пока оно не достигнет достаточно высокой температуры, чтобы расплавить припой. Вы должны подключить утюг к стыку таким образом, чтобы оба провода соприкасались с утюгом. Не забудьте нанести немного припоя на кончик утюга при первом контакте. Это вызовет лучшую теплопередачу, и в дополнение к этому, как только крошечный кусочек припоя на наконечнике попадет в соединение, область возле наконечника, вероятно, станет достаточно горячей, чтобы попасть в припойную проволоку.В некоторых случаях, если вы продолжаете нагревать и паяльную проволоку, и соединение одновременно, флюс от паяльной проволоки может преждевременно расплавиться. Весь процесс должен занять всего несколько секунд, иначе изоляция проводов может расплавиться. Если это длится слишком долго, оставьте утюг на некоторое время, чтобы он сначала нагрелся.

По поводу комментария: Я согласен, что это, наверное, сделала вода. Здесь на самом деле есть несколько факторов, которые работают вместе, чтобы убить железо. Первый — это состав наконечника. Большинство наконечников сделаны из меди, а у лучших будет какой-то причудливый сплав на конце наконечника, который, как предполагается, предотвращает окисление рабочего конца. По мере того, как наконечник нагревается, он становится более химически активным и склонен к окислению. Чтобы предотвратить загрязнение рабочей части, мы помещаем туда припой, который вместо этого закроет рабочий конец жала и окислится. Поэтому, когда мы опускаем его в воду, следует ожидать, что наконечник будет разъедать. Кроме того, он может реагировать с любыми примесями в самой воде и становиться еще более загрязненным. То же самое и с самим паяльником. По мере того, как наконечник становится более корродированным, его термическое сопротивление увеличивается, что означает, что у нас будет большая разница температур между нагревателем и наконечником.При подключении к нагревателю наконечник будет работать как охладитель, а при загрязнении его производительность снизится. Это может привести к перегреву обогревателя и, в некоторых случаях, к его повреждению. Это может даже полностью разрушить более дешевые паяльники.

Далее у нас проблема с быстрым охлаждением в воде. Когда наконечник нагревается, он расширяется, а когда остывает, он сжимается. В некоторых случаях очень быстрое охлаждение может привести к образованию небольших трещин, а небольшие кусочки наконечника могут даже отвалиться.Я подозреваю, что фильмы были сняты именно таким способом. Вы, естественно, хотите предотвратить это, и это еще одна причина, по которой вы должны дать утюгу остыть без посторонней помощи.

Когда вы объедините два из них, вы получите то, что получили.

Теперь о самом утюге … Проверьте, где именно ТЭН утюга соприкасается с жало и как работает система. Если эта деталь не корродирует, я оставлю утюг в покое и куплю новый наконечник. Боюсь, что встряхивание корродированной части только усугубит проблему.Если часть, где наконечник соприкасается с нагревателем, корродировала, вы можете попробовать как-нибудь очистить ее. Это должно (надеюсь) улучшить контакт наконечника с нагревателем. Если он действительно сильно заржавел, подумайте о приобретении нового утюга.

Как ухаживать за паяльными жалами

Расстроены из-за того, что вы не можете получить идеальное паяное соединение? Скорее всего, с вашим жало паяльника что-то не так. Плохие паяльные наконечники были названы основной причиной некачественных паяных соединений, поэтому не следует игнорировать уход за паяльными жалами.Жала паяльника неизбежно изнашиваются со временем и требуют замены. Вот что вы можете сделать, чтобы ваш паяльник работал на долгие годы и не допустил, чтобы плохо обслуживаемые паяльные наконечники влияли на вашу работу.

Используйте высококачественный припой

Защита наконечников припоя может начаться уже в самом начале срока службы наконечника припоя. Для начала выбирайте качественный припой. Некачественные припои содержат примеси, которые могут скапливаться на жало паяльника, что затрудняет передачу тепла и затрудняет пайку.

Качество припоя можно определить по тому, насколько легко он плавится. Высококачественный припой будет легко плавиться при заданных точках плавления, в то время как низкокачественный припой может с трудом полностью расплавиться. Например, припой из свинцового сплава в составе припоя 60/40 (олово / свинец) легко плавится при температуре 460 градусов по Фаренгейту.

От бессвинцового припоя не ожидайте блестящего покрытия. Но если ваш свинцовый припой выглядит так, он содержит примеси и доставит вам неприятности.
(Источник: Oscarliang)

Еще один способ проверить качество припоя — по внешнему виду.Высококачественный свинцовый припой обычно выглядит блестящим, а низкокачественный — более матовым и тусклым. Но учтите, что качественный бессвинцовый припой также имеет матовый вид. Стоит исследовать, какие бренды рекомендуют другие люди, и отказываться от более высокой цены.

Держите наконечник в чистоте

Во время пайки железное покрытие наконечника обычно окисляется и образует слой оксида железа. Этот окисленный слой препятствует передаче тепла от наконечника к подушечкам, поэтому некоторые соединения никогда не плавятся, независимо от того, насколько сильно вы увеличиваете нагрев.

Зубчатое паяльное жало
(Источник: Metcal)

Сохранение привычки содержать жало паяльника в чистоте до, во время и после использования продлит срок службы паяльного жала. А если вы используете общий паяльник в школе или на работе, где грязные паяльники являются обычным явлением, полезно знать, как бороться с отложениями материала на наконечнике.

Один из традиционных способов содержать жало паяльника в чистоте во время использования — использовать влажную губку (не замоченную).Трение горячего жала паяльника о влажную губку приводит к тому, что припой сжимается с другой скоростью, чем паяльник, сбивая любые следы припоя, налипшие на жало.

Паяльные стойки обычно имеют место для губок

Вы также можете использовать латунную или нержавеющую вату. Латунная вата мягче, а нержавеющая имеет более длительный срок службы. Использование латунной ваты — популярный способ чистки жала паяльника, так как она мягко очищает жало, не повреждая металлическое покрытие жала.

Латунная вата в горшочке

Если наконечник припоя окисляется, нанесите на него припой с флюсовым сердечником. Тепло от наконечника припоя активирует флюс и запускает химическую реакцию, которая удаляет оксиды. После пайки немедленно покройте жало свежим припоем, чтобы предотвратить окисление.

Избегайте использования наждачной бумаги или других слишком агрессивных инструментов для удаления окисления. Это может повредить металлическое покрытие, защищающее медь под ним, сократив срок службы паяльника.

Избегайте чрезмерного нагрева

Одним из основных компонентов паяльника является нагревательный элемент. Чтобы предотвратить его преждевременный выход из строя, запускайте его при температурах в диапазоне, подходящем для вашего припоя, и избегайте более высоких температур. Например, типичный бессвинцовый припой требует более высоких температур, чем стандартные типы припоев, около 300 ℃.

Знайте, когда выключить нагрев

Когда вы не пользуетесь паяльником, он Хорошая практика — выключить его или установить температуру холостого хода на продлить срок его службы.В настоящее время существуют продвинутые инструменты для пайки, которые имеют функция автоматического перехода в спящий режим, которая помогает автоматически выключать утюг, когда не используется.

Например, мини-паяльник Seeed со встроенным дисплеем температуры, чтобы вы могли легко контролировать температуру. Благодаря датчикам температуры этот паяльник в форме ручки может переходить в спящий режим и предупреждать пользователя о перегреве.

Tin your Tips

Это шаг, о котором многие часто забывают в спешке с пайкой.Каждый раз перед и после каждого сеанса пайки следует чистить жало и покрывать его тонким слоем припоя. Фактически, на протяжении всего проекта рекомендуется также очищать и лужить наконечник после каждых нескольких паяных соединений, так как вы хотите, чтобы наконечник всегда был покрыт этим слоем защиты.

Ганки против блестящего
(Источник: Weller Tools)

Этот слой предотвращает окисление рабочей поверхности, защищая металлическое покрытие от воздуха. Лучший тип припоя для защиты от окисления — это припой с большим количеством флюса.Разница разительна, и процесс пайки будет намного приятнее и эффективнее.

Повторная активация советов

Если ваш наконечник сильно окислен и кажется непригодным для восстановления, вы можете использовать активатор наконечника , чтобы его спасти. Просто протрите жало паяльником пастообразное вещество и двигайте им. Присутствующие в веществе абразивы удаляют загрязнения и оксидный слой. Как только кончик снова станет почти полностью блестящим, вы можете снять его с активатора для наконечника и протереть им латунь или стальную мочалку. Наконец, залудите наконечник слоем припоя. При необходимости повторите, и все будет хорошо!

Использование активатора паяльника
(Источник: Youtube — WellerSoldering)

Замените жало паяльника, когда вам нужно

Ухоженный наконечник можно использовать без проблем, если железное покрытие наконечника остается нетронутым. Но в конечном итоге даже самый хорошо обслуживаемый паяльный наконечник придется заменить, когда срок его службы истечет или он подвергнется жестокому обращению.

Первые признаки, указывающие на необходимость замены, — это появление трещин или дыр в металлической обшивке. Эти дефекты защитного слоя могут привести к растворению находящейся под ним меди в припое. Из-за потери материала на наконечнике остается свободное место, что препятствует нормальному тепловому потоку и приводит к появлению паяльника с термически неустойчивым поведением.

Нагревательный элемент, жало паяльника, втулка, удерживающая жало, и стопорная гайка
(Источник: GQ Electronics)

Перед разборкой паяльника убедитесь, что он отключен от сети и полностью охлаждается для безопасного обращения.Затем открутите стопорная гайка, удерживающая наконечник и втулку, удерживающую наконечник. Это можно сделать рукой или небольшими плоскогубцами, если стопорная гайка застряла. Далее сдвиньте гайку и удерживающую втулку с нагревательного элемента и снимите наконечник. Подходит для вашего нового паяльного жала на удерживающую втулку и наденьте его обратно на нагревательный элемент. Наконец, надвиньте стопорную гайку на наконечник и втулку, удерживающую наконечник, и затяните ее вручную.

Старайтесь не затягивать стопорную гайку слишком сильно.По мере того как паяльник нагревается и остывает, он расширяется и сжимается. Следовательно, более затягивание и вызвать контргайку, чтобы связать и вызвать кончики будущих изменения, чтобы стать трудными. Вы никогда не знаете, когда поврежденный наконечник может перегреться и разрушить ваши компоненты, поэтому проверьте перед использованием и при необходимости замените!

Свяжитесь с нами для отличных результатов пайки

Выращивание хорошего паяльного жала привычки к уходу, безусловно, помогут продлить срок службы вашей пайки советы и улучшите качество ваших паяных соединений. Но иногда компонент сборка может быть слишком хлопотной, особенно когда компоненты сжимаются. Услуга по сборке печатных плат Fusion PCB от Seeed предлагает гораздо более простой способ собирая ваши платы, закупая детали и собирая их на вашего имени.

Это все, что у нас есть. Получил гениальный способ защиты ваших паяльных наконечников? Напишите в комментариях ниже!


Следите за нами и ставьте лайки:

Продолжить чтение

Как паять — Основы схемотехники

В электронике одним из наиболее распространенных процессов является пайка или пайка.Прежде чем мы перейдем к пайке, давайте сначала обсудим, что такое пайка.

Пайка — это процесс соединения двух или более элементов путем плавления присадочного металла в стыке. То есть, если присадочный металл имеет более низкую температуру плавления, чем у соседнего металла. Вы можете ошибаться, полагая, что пайка — это почти или то же самое, что и сварка, но на самом деле это не так. Сварка включает плавление деталей, а пайка — нет; он только плавит присадочный металл.

Пайка используется в электронике, металлообработке, ювелирных изделиях, сантехнике и даже при изготовлении музыкальных инструментов.Этот процесс обеспечивает постоянные связи между двумя или более элементами или металлами. Однако его также можно отменить путем распайки. Это самый фундаментальный навык, особенно необходимый при сборке схем для электронных проектов.

Итак, что нужно для пайки? Используемый инструмент называется паяльником. Этот инструмент состоит из нагретого металлического наконечника и изолированной ручки. Паяльник подает тепло для плавления присадочного металла или припоя. Затем, расплавляясь, припой может попасть в стык между металлами или деталями. Затем припой затвердевает, полностью прилегая к деталям.

S Паяльники

Выше мы упоминали, что паяльники работают за счет нагрева наполнителя. Это говорит о том, что вы можете найти этот инструмент в разной мощности. Фактически, мощность — один из самых важных факторов, которые следует учитывать при выборе паяльника. В электронике мощность используемых паяльников составляет от 20 до 60 Вт. Однако имейте в виду, что мощность не влияет на то, насколько нагревается паяльник.Мощность контролирует, насколько быстро нагревается утюг или как быстро утюг восстанавливает свою нормальную температуру после завершения пайки.

В диапазоне от 20 до 60 Вт наиболее распространен паяльник мощностью 50 Вт. Хотя 40-60 Вт обеспечивает достаточное количество тепла, 50 Вт будет лучшим выбором. С другой стороны, паяльники мощностью 20-30 Вт могут быстрее терять тепло, что приводит к плохим паяным соединениям.

Dif ferent Типы припоя

Припой на свинцовой основе

Припои из свинцового сплава обычно изготавливаются из сплава олова и свинца.Наиболее распространенная смесь 60/40 (олово / свинец) с температурой плавления около 180-190 ° C. Комбинация олова и олова и свинца дает сплав с низкой температурой плавления. Это обычно использовалось в прошлом, но в настоящее время на рынке преобладает бессвинцовый припой из-за пагубного воздействия свинца на здоровье. Поэтому не забывайте тщательно мыть руки после работы со свинцовым припоем. Это вредно при проглатывании, особенно для детей.

Бессвинцовый припой

Судя по самому слову, этот вид припоя бессвинцовый.Бессвинцовый припой стал коммерчески доступным, когда производители начали отказываться от припоев на основе свинца из-за опасности для здоровья людей. Одним из самых популярных бессвинцовых сплавов является сплав 96,5 / 3 / 0,5 с 96,5% олова, 3% серебра и 0,5% меди. Однако с этим припоем труднее работать, так как он имеет более высокую температуру плавления, чем свинцовый припой. Тем не менее они безопаснее и экологичнее. Бессвинцовые сплавы обычно дороже припоев из свинцовых сплавов.

Припой из серебряного сплава

Припой из серебряного сплава

обычно используется ювелирами и механиками. Для него требуется источник более высокой температуры, чем для припоев на основе свинца. Однако он намного прочнее свинцового припоя. Припой из серебряного сплава может быть бессвинцовым или комбинированным со свинцом. Чтобы предотвратить эффект, называемый миграцией серебра, серебро изначально добавлялось в свинцовый припой. Припои из свинцового сплава с серебром, такие как припой 62/36/2 с 62% олова, 36% свинца и 2% серебра, являются дорогостоящими, и преимущества не всегда окупаются дополнительными затратами.

Советы по хорошей технике пайки

Есть много способов пайки. И, как всегда, практика ведет к совершенству. Итак, ниже приведены лишь несколько советов по хорошей технике пайки, особенно для начинающих. Но, конечно, вы всегда можете изучить и использовать свою собственную технику для совершенствования пайки.

 • Имейте подходящий паяльник. У вас также может быть паяльная подставка или укомплектованная паяльная станция с полным набором инструментов и оборудования.
 • Паяльник должен иметь нужную температуру.
 • Для обеспечения хорошего паяного соединения паяльник необходимо прижимать как к контактам компонента, так и к печатной плате.
 • Используйте правильное количество припоя; не слишком мало и не слишком много, ровно достаточно.
 • Паяльник следует приложить к стыку на нужное время, иначе он испортит паяное соединение.
 • Не перемещайте детали, пока припой не остынет.
 • Идеальная отделка хорошего паяного соединения — это «вогнутый галтель».
 • Хорошее паяное соединение должно быть гладким, ярким, блестящим и чистым.
 • Не соглашайтесь на плохой сустав — если сомневаетесь, начните заново.

Так выглядит хороший паяный стык:

Вот как выглядит плохой паяный стык:

C старый припой

Холодное паяное соединение возникает, когда припой не расплавляется полностью, часто с шероховатой и неровной поверхностью. В этом случае соединение припоя будет плохим и ненадежным, и со временем могут развиться трещины. Вы определенно не хотите иметь холодные паяные соединения в ваших схемах, потому что это приводит к плохому соединению, и вам придется ремонтировать его, чтобы ваша схема работала должным образом.Чтобы предотвратить это, предварительно нагрейте паяльник с достаточной мощностью.

При фиксации холодного паяного соединения можно повторно нагреть паяное соединение предварительно нагретым паяльником до тех пор, пока припой не потечет. Некоторые холодные паяные соединения возникают из-за слишком большого количества припоя. Излишки припоя можно легко удалить кончиком паяльника. Но помните советы по хорошей технике пайки, чтобы избежать подобных проблем; при пайке не торопиться.

Другие напоминания

 • Важно иметь чистые медные контактные площадки или контактные площадки для пайки.Если ваша медная прокладка немного повреждена, удалите ее и приведите в порядок. Для этого можно использовать острый нож. Тогда будет открытая дорожка, поэтому вам придется наклеить медную ленту на открытую дорожку. Далее можно пропаять стыки медной ленты и проткнуть их, чтобы получилось отверстие. Теперь вы можете использовать площадку для пайки и припой в своем компоненте.
 • Чистые контактные площадки для пайки — хорошее соединение.
 • Убедитесь, что у вас чистая проводка, чтобы вы могли легко отслеживать соединения в случае возникновения проблем. Плюс никому не нужны непонятные проводки.

Как исправить излишки припоя между контактными площадками

Иногда можно встретить ненужный припой между контактными площадками. Этот избыток припоя может вызвать стресс, поскольку он может образовывать непреднамеренные соединения между контактными площадками. Одним из решений этой проблемы было бы протащить кончик горячего паяльника между паяными соединениями. Другое решение — использовать присоску для припоя, что намного проще.

D электронная пайка

Удаление припоя — это процесс удаления припоя.Причин необходимости демонтажа может быть множество, но наиболее распространенной является устранение неполадок. Таким образом, также важно знать, как удалить припой.

Удаление припоя может быть проблемой. Избыток припоя вызывает короткое замыкание или структурные проблемы. Вы можете нагреть припой, пока он не расплавится, а затем протолкните компоненты. Однако, если старый припой создает проблемы, вам ничего не остается, кроме как удалить его. Вот способы распайки компонентов:

 • Используйте предварительно нагретый паяльник для удаления припоя.
 • Также можно отшлифовать припой вращающимся инструментом. Однако это может занять некоторое время.
 • Используйте имеющиеся в продаже присоски для припоя. В настоящее время это самый популярный метод удаления припоя, потому что им действительно легко пользоваться.
 • Просверлите паяное соединение сверлом. Обязательно используйте небольшие сверла, иначе вы можете повредить печатную плату.

Удаление припоя из паяльного жала

Материал, который можно легко найти в вашем доме для этой цели, — это влажная губка.Протрите жало паяльника влажной губкой. Это поможет легче удалить оксиды и позволит отпадать отходам. Вы также можете использовать химчистку или иначе называемую латунной ватой. Латунная вата состоит из мягкой металлической стружки, покрытой флюсом. Вы можете удалить припой с жала паяльника, воткнув утюг в стружку несколько раз. Всегда не забывайте чистить жало паяльника, потому что регулярная чистка означает более легкую пайку и более длительный срок службы жала паяльника.

Пайка

F люкс

Паяльный флюс — это химическое чистящее средство, текучесть или очищающее средство.Флюсы могут иметь более одной функции. Одна функция — соединение металла. Канифоль, используемая в качестве флюса, обычно используется при пайке. Пастообразная консистенция позволяет наносить паяльную пасту на контактные площадки печатной платы. Липкость пасты удерживает компоненты на месте. Количество флюса в паяльных пастах и ​​проволочных припоях должно быть достаточным для образования приемлемых паяных соединений для электронных компонентов. Флюс способствует равномерному расплавлению припоя, предотвращая сильное окисление при нагревании. Флюс также способствует правильному «смачиванию» расплавленного припоя.

Flux позволяет «оплавить» паяные соединения для устранения проблем с паяным соединением. Флюс предотвращает окисление и облегчает смачивание припоя по мере его достижения расплавленным состоянием. Повторный нагрев припоя без флюса может привести к повреждению паяного соединения. Эти нежелательные результаты связаны с отсутствием необходимого условия, называемого «смачивание».

Как залудить новое паяльное жало

 • Используйте защитные очки.
 • Очистите наконечник влажной губкой.
 • Покройте наконечник тонким ровным слоем припоя.
 • Нанесите небольшое количество свежего припоя на наконечник утюга. Расплавьте небольшую точку припоя на наконечнике тонким слоем. При равномерном нанесении это позволит контролировать тепловой поток утюга при его следующем использовании в дополнение к предотвращению накопления ржавчины.
 • Вымойте руки водой с мылом после лужения.
 • Держите припой на месте с помощью очистителя для сплава.
 • Выключив паяльник и дав ему остыть, нанесите небольшой слой очистителя сплава на наконечник с помощью салфетки из микрофибры.Это предотвратит накопление пыли на припое и еще больше снизит вероятность окисления.

Лужение очень помогает в достижении хорошего соединения и должно выполняться по возможности. На рабочей поверхности жала паяльника необходимо поддерживать непрерывно луженую поверхность, чтобы обеспечить надлежащую теплопередачу и избежать переноса примесей на паяное соединение. Повторное нанесение очень небольшого количества припоя улучшает тепловой контакт паяльника и паяного соединения, благодаря чему припой легче течет.

S Меры предосторожности при использовании свинцового припоя

Свинец — высокотоксичный металл, поэтому он опасен для здоровья пользователей. После работы со свинцовым припоем важно тщательно мыть руки. Обязательно храните его в недоступном для детей месте, чтобы избежать случайного проглатывания остатков свинца. При вдыхании свинец может вызвать профессиональную астму или ухудшить существующие астматические состояния. Он также может вызвать раздражение глаз и верхних дыхательных путей. Поэтому при работе с припоем на основе свинца лучше всего использовать защиту для глаз и рта.

S Меры предосторожности при работе с нагревом

Пайка включает плавление, а плавление требует использования тепла. Будьте осторожны при обращении с паяльниками. Убедитесь, что вы касаетесь только изолированной ручки, чтобы избежать контакта с теплом, которое может привести к ожогам или ушибам. Кроме того, помните, куда поставить предварительно нагретый паяльник. Если вы случайно положите его на бумагу, это может вызвать пожар. Лучше иметь для этого паяльную стойку.Или, если у вас его нет, помните, куда вы кладете паяльник. Работа на взрывозащищенные или негорючей поверхности, не легко воспламеняется. И последнее и самое главное: никогда не паяйте цепь под напряжением (та, которая находится под напряжением).


Лучшие паяльники для начинающих и экспертов в 2020 году

Будь то новичок, любитель или профессионал, комплекты паяльника являются незаменимыми инструментами для ремонта монтажных плат, ремонта электроники, изготовления ювелирных изделий, сварки и т. Д.

Используя паяльник, вы можете соединить два металла или предмета вместе с максимальной точностью. Не все комплекты паяльников одинаковы.

Чтобы выбрать лучший комплект паяльника , необходимо учитывать следующие факторы…

1. Мощность: Паяльники имеют диапазон мощности от 15 до 20 Вт.

 • Для небольших работ по печатной плате — от 15 до 25 Вт
 • Для общих паяльных работ — 40 Вт
 • Для сложных и сложных работ от -50 до 60 Вт

2.Контроль температуры: Каждый проект имеет разные температурные требования. Паяльники бывают с контролем температуры или без него. Лучше выбирать модель с контролем температуры, так как вы можете повышать или понижать температуру в зависимости от задачи. Паяльники без терморегулятора дешевле, но они подходят только для простых домашних задач.

Некоторые другие факторы, которые следует учитывать, — это совместимость жала, качество, антистатичность, подставка и принадлежности для пайки.Мы четко упомянули о них в нашем Руководстве по покупке .

После сравнения нескольких моделей, представленных на рынке, мы составили короткий список лучших комплектов паяльника.

Лучшие комплекты паяльника

10 лучших обзоров паяльника

1. Набор паяльника Anbes

Купить сейчас на Amazon

Anbes привез с собой универсальный комплект электронного паяльника, в котором есть все необходимое.Его очень легко переносить и использовать для сварки печатных плат, ремонта бытовой техники, домашних работ, сварки ювелирных изделий и многого другого.

Мы ставим этот продукт на первое место благодаря его чрезвычайно полезным компонентам. Это комплект 14-в-1, содержащий широкий набор инструментов. Опорная станция имеет двойной пружинный держатель из губчатого железа, который безопасен в использовании. Паяльник очень быстро нагревается и имеет функцию замены 5-ти нескольких паяльников.

Стальную головку нелегко уронить из-за ударопрочной конструкции винтовой резьбы.Работает от 60Вт 110В.

Насос для разупорядочения с присосом для припоя имеет алюминиевый корпус и вакуумную трубку высокого давления. Его можно использовать одной рукой, и он очень эффективен. Он используется для удаления припоя с печатной платы через отверстия для пайки.

Характеристики

 • Рабочее напряжение: 110 В
 • Мощность: 60 Вт
 • Диапазон температур: 200 ℃ — 450 ℃

Компоненты в комплекте

 • Паяльник
 • Насос для демонтажа припоя
 • Инструмент для зачистки проводов
 • Подставка под паяльник
 • Пинцет
 • Электронный провод 2 X 24AWG
 • 5 разных жало паяльника
 • Трубка из оловянной проволоки
 • Сумка для переноски из ПУ

Купить сейчас на Amazon

Подобные товары

2.Комплект паяльника Plusivo

Купить сейчас на Amazon

Полный комплект для пайки с мультиметром от Plusivo. Он имеет все необходимые инструменты, используемые для домашних ремонтных работ, паяльных работ, сварки печатных плат, изготовления поделок / ювелирных изделий, ремонта электрики, электроники и бытовой техники и т. Д.

Он оснащен ручкой регулировки температуры, четырьмя вентиляционными отверстиями, термостойкой ручкой, металлическим основанием, губкой для очистки, держателем пружины, набором сменных наконечников из 5 частей и трубкой для припоя из оловянной проволоки.Он оснащен мультиметром, а 20+ дополнительных предметов в комплекте используются как для пайки, так и для распайки.

Поставляется с прочной сумкой из полиуретана, в которой вы сможете расположить все компоненты, правильно хранить и легко переносить. Кроме того, вы можете загрузить электронную книгу — бонус, который поможет вам в пайке. Производитель предлагает 30-дневную гарантию возврата денег / замены на свой продукт.

Характеристики

 • Рабочее напряжение: 110 В
 • Мощность: 60 Вт
 • Регулируемая температура: 200 ° C — 450 ° C
 • Вес изделия: 1.016 кг
 • Подставка для пайки: сталь
 • Сумка для переноски: PU
 • Источник питания: батарея (2 батарейки AAA)
 • Стиль: пайка / сварка

Компоненты в комплекте

 • Паяльник с регулируемой температурой (60 Вт)
 • Цифровой мультиметр с пробниками премиум-класса
 • Подставка под паяльник
 • Пинцет (прямой ESD-11, изогнутый ESD-15)
 • Инструмент для резки диагональной проволоки, мини-инструмент для зачистки проводов и резак
 • Насос для демонтажа припоя
 • 5 Набор паяльных жало
 • Трубка для припоя с оловянной проволокой
 • Миниатюрная печатная плата и мини-отвертка
 • Фитиль для припоя и паяльная паста
 • Термоусадочный комплект (бонус)
 • Красный 22 и Черный 22 AWG Провод
 • Отвертка-ручка
 • Изолента (красная, черная и желтая)
 • Электронная книга
Купить сейчас на Amazon

3.Комплект паяльника Vastar

Купить сейчас на Amazon

Комплект паяльника Vastar — профессиональный термостатируемый комплект. Он обещает быстрый нагрев и обладает хорошей эффективностью отвода тепла. Усовершенствованная конструкция стальной трубы и паяльник помогают эффективно рассеивать тепло.

Этот продукт занимает третье место, так как паяльник плохо справляется с распайкой по сравнению с топперами, указанными выше. Но помимо этого, у него есть другие улучшенные функции, такие как использование фиксированного резистора микросхемы для модернизированной печатной платы вместо цветного фиксированного кольца

.

Еще одно отличное преимущество состоит в том, что вам не понадобится паяльная станция.Вы можете просто подключить и играть легко. Жала паяльника полезны для гитары, оборудования, конденсаторов ТВ, печатных плат или аксессуаров.

По вопросам гарантии обращайтесь к производителю за подробностями.

Характеристики

 • Длина кабеля: 59,0 дюймов
 • Рабочее напряжение: 110 В Мощность: 60 Вт

Компоненты в комплекте

 • 1 Паяльник
 • 5 жало паяльника
 • 1 Паяльная стойка
 • Трубка для припоя с 1 карманом
 • 1 Антистатический пинцет
 • 1 демонтажный насос
Купить сейчас на Amazon

Подобные товары

4.Комплект паяльника Anbes

Купить сейчас на Amazon

Это один из наиболее хорошо функционирующих комплектов паяльника, имеющий сертификаты FCC и RoHS. Его можно легко использовать для красок, различных ДСП для электроники, сварки, часов, мобильных устройств, компьютерного оборудования, телевизионных конденсаторов и т. Д.

Anbes занимает четвертое место из-за частой неисправности шкалы температуры и жала паяльника. Помимо этого, паяльные насосы имеют вакуум высокого давления, который может легко удалить припой с печатной платы.Мультиметр может работать как с переменным, так и с постоянным током.

Паяльник имеет регулируемую температуру, которая может быть предварительно нагрета за 30 секунд, и имеет светодиодный индикатор, что делает его безопасным для сварочных целей. Он также имеет простой переключатель ВКЛ / ВЫКЛ.

Паяльник быстро нагревается и обладает способностью рассеивать тепло, благодаря чему легко остывает. Он имеет регулируемую температуру и технологию керамического сердечника.

На него предоставляется гарантия 12 месяцев и пожизненная поддержка клиентов.

Характеристики

 • Температура: 200-450 ° C
 • Вес: 689 г
 • Рабочее напряжение: 110 В
 • Мощность работы: 60 Вт

Компоненты в комплекте

 • Демонтажный насос
 • Отвертка
 • Пинцет антистатический
 • 2 провода под пайку
 • 2 подсказки
 • Кусачки
 • Мультиметр
 • Подставка для пайки
Купить сейчас на Amazon

Подобные товары

5.Паяльники Pancellent с цифровым мультиметром

Купить сейчас на Amazon

Этот паяльник Pancellent является универсальным решением для ваших требований к пайке и сварке, таким как печатные платы, бижутерия, проекты DIY, обучение навыкам, небольшие электронные платы и т. Д.

Из-за ненадежного контроля температуры и трудночитаемых цифр этот продукт попадает в эту категорию. Кроме того, он быстро нагревается и экономит электроэнергию. У них также есть губчатые блоки для очистки паяльников.

Кроме того, он поставляется с цифровым мультиметром (модель DT831B +), кусачками для диагональной проволоки с противоскользящей ручкой, присоской для пайки одной рукой, новой конструкцией рассеивания тепла (4 отверстия), термоусадочной трубкой 328 разных размеров, губкой в ​​основании и светодиодом индикатор, чтобы без усилий выполнять ваши задачи.

Поставляется с сумкой для переноски из полиуретана, что позволяет удобно хранить небольшие инструменты и легко переносить их. У него есть различные удивительные функции и важные компоненты, которые все еще остаются в этом списке.

Характеристики

 • Рабочее напряжение: 110 В
 • Мощность: 60 Вт
 • Диапазон температур: 200 ° C — 450 ° C
 • Вес: 970 грамм
 • Подставка для пайки: сталь, металл

Компоненты в комплекте

 • Паяльник 60 Вт (с 5 жалами)
 • 328 Термоусадочные трубки
 • 2 Электронный провод
 • Разрушающий насос
 • Подставка и очиститель для паяльника
 • Пинцет
 • Трубка из оловянной проволоки
 • Цифровой мультиметр (2 ручки мультиметра и батарея)
 • Прецизионная карманная отвертка с 30 винтами
 • Нож для хобби с 5 сменными лезвиями
 • Инструмент для зачистки проводов
 • Руководство пользователя
 • Сумка для переноски из ПУ
 • Гарантийный талон
Купить сейчас на Amazon

6.Паяльник Tabiger

Купить сейчас на Amazon

Tabiger предлагает базовый набор паяльника для всех. У него есть определенные приложения, такие как ремонт различной электроники, печатных плат, сварка, гитара, проводка, мобильные устройства, компьютерное оборудование, конденсаторы для телевизоров, поделки и многое другое.

Основным недостатком этого продукта является тот факт, что иногда в упаковке нет ручки, и работа прекращается через 10 минут и длится недолго.Кроме того, он быстро нагревается и экономит энергию. Есть большие вентиляционные отверстия для отвода тепла и быстрого охлаждения.

Насос для удаления припоя можно использовать одной рукой. Это отличное преимущество этого набора для пайки Tabiger. Корпус насоса изготовлен из алюминия, устойчивого к нагреванию, коррозии и хорошо рассеивающего тепло.

Имеет 12-месячную гарантию на продукт и пожизненную поддержку клиентов.

Характеристики

 • Мощность: 60 Вт
 • Рабочее напряжение: 110 В
 • Вес изделия: 14.7 унций
 • Диапазон температур: 200-450 ° C

Компоненты в комплекте

 • Паяльник
 • 5 жало паяльника
 • Проволока для пайки
 • Насос для демонтажа припоя
 • Подставка для пайки
 • Пинцет антистатический
 • Чемодан для инструментов
Купить сейчас на Amazon

7. GLE2016 Комплект электрического паяльника

Купить сейчас на Amazon

Этот продукт представляет собой паяльник с регулируемой температурой, который можно использовать для пайки и сварки печатных плат, проектов DIY, бижутерии, небольших электронных плат и т. Д.

Этот продукт является седьмым, потому что жала паяльника служат недолго, а паяльник показывает некоторые проблемы при использовании. Однако этот продукт все еще находится в списке из-за его ярких характеристик. Он нагревается за 2 минуты и питается от керамического сердечника нагревателя.

Он прост в использовании, им можно управлять одной рукой, а ручка из мягкой резины с нескользящей поверхностью обеспечивает удобство использования.

По вопросам гарантии обращайтесь к производителю за подробностями.

Характеристики

 • Рабочее напряжение: 110 В
 • Мощность: 60 Вт
 • Диапазон температур: 200 ° C ~ 450 ° C

Компоненты в комплекте

 • 1 паяльник
 • 1 припойная проволока (82% Sn, 18% Pb, диаметр 1 мм., 0,71 унции)
 • 5 дополнительных паяльных наконечников
Купить сейчас на Amazon

8. Паяльник Sremtch

Купить сейчас на Amazon

В этом наборе паяльника используется индукционная технология с керамическим сердечником, регулируемая температура с большими вентиляционными отверстиями, двухпозиционный переключатель, изолирующий силикагель и быстрый нагрев за 30 секунд, что делает его энергосберегающим и обеспечивает безопасную сварку.

Подходит для различных применений, таких как сварка, ремонт электроники и печатных плат, часы, мобильные устройства, ювелирные изделия, компьютерное оборудование, телевизионные конденсаторы и т. Д.. Подходит как для новичков, так и для любителей, и для профессионалов.

Из-за того, что шкала температуры и жала паяльника часто выходят из строя, комплект SREMTCH входит в эту позицию. Помимо этого, он имеет кабель длиной 57 м и легкий, что позволяет использовать его в течение длительного времени. его легко и быстро припаять.Набор инструментов поставляется в хорошо организованной сумке для переноски из полиуретана.

По вопросам гарантии обращайтесь к производителю за подробностями.

Характеристики

 • Рабочее напряжение: 110 В
 • Мощность: 60 Вт
 • Диапазон температур: 200 ° C — 450 ° C
 • Вес: 100 грамм
 • Подставка для пайки: сталь, металл
 • Длина паяльника: 7 дюймов
 • Длина кабеля: 57,5 ​​дюйма.

Компоненты в комплекте

 • Паяльник с регулируемой температурой
 • Подставка для паяльника из нержавеющей стали
 • Насос для демонтажа припоя
 • 5 жало паяльника
 • Проволока для припоя (100 г / 0.8 мм)
 • Губка желтая
 • Сумка для переноски из ПУ
Купить сейчас на Amazon

9. Паяльник LDK

Купить сейчас на Amazon

Комплект утюга LDK поставляется со всеми необходимыми компонентами в одном комплекте. Он имеет функцию регулировки температуры и улучшенный термостойкий материал.

Это девятая позиция, потому что жала паяльника плохо работают и нет выхода светодиода.Этот продукт по-прежнему попадает в список из-за легкого процесса охлаждения, заключающегося в наличии 4 вентиляционных отверстий.

Насос для удаления припоя поставляется с вакуумной трубкой высокого давления, которая лучше всего подходит для удаления печатных плат через отверстия под пайку.

По вопросам гарантии необходимо обратиться к производителю.

Характеристики

 • Рабочее напряжение: 110 В
 • Мощность: 20 Вт-60 Вт
 • Диапазон температур: 200 ℃ ~ 450 ℃
 • Подставка для пайки: нержавеющая сталь

Компоненты в комплекте

 • 1 Паяльник: от 200 ℃ до 450 ℃ (от 392 ℉ до 842 ℉)
 • 5 дополнительных жало для пайки
 • 1 провод припоя
 • 1 Антистатический пинцет
 • 1 Присоска для припоя
 • 1 Губка для чистки
 • 1 Подставка под паяльник
 • 1 Руководство пользователя
Купить сейчас на Amazon

10.Комплект электро-паяльника

Купить сейчас на Amazon

Комплект для электро-пайки — это полезный набор, который содержит все остальные компоненты внутри. Паяльник быстро нагревается благодаря керамической технологии с внутренним подогревом. В стальной трубе есть четыре вентиляционных отверстия, что способствует более быстрому охлаждению.

Однако этот товар идет последним из-за дешевой упаковки. Мультиметр иногда не работает. Но, тем не менее, этот продукт находится в списке из-за некоторых других полезных функций.Доступ к демонтажному насосу можно получить, просто взведя и нажав спусковую кнопку.

На этот продукт распространяется 30-дневная политика бесплатного возврата и замены и 2 года гарантии. Если вы обратитесь к ним сразу после покупки, вы можете получить дополнительную 3-летнюю гарантию.

Характеристики

 • Рабочее напряжение: 110 В
 • Мощность: 60 Вт
 • Диапазон температур: 200 ° C-450 ° C
 • Материал стойки: Сталь
 • Насос для демонтажа припоя: пластик и алюминиевый сплав
 • Сумка для переноски: искусственная кожа

Компоненты в комплекте

 • Паяльник
 • 5 Паяльных жало для нескольких штук
 • Насос для демонтажа припоя
 • Цифровой мини-мультиметр
 • Подставка с губкой для очистки
 • Пинцет антистатический
 • Трубка из оловянной проволоки
 • Тестовые провода
 • Отвертка
 • Канифоль
 • Лента электрическая
 • Pu Сумка для переноски инструментов
Купить сейчас на Amazon

Что такое паяльник?

Паяльник — это портативный инструмент, который можно использовать для нескольких электронных проектов.Он поставляется с крошечной паяльной лампой, которая нагревает металлические части, чтобы соединить две части вместе. Паяльники бывают разных типов, например, регулируемые паяльники, паяльники, паяльные станции и паяльные пистолеты. У каждого комплекта паяльника есть свои плюсы и минусы. Некоторые типы подходят для определенных проектов, а другие — нет. Однако основной принцип работы этих типов по сути схож.

Присадочный материал, также известный как припой, используется в этих инструментах для соединения металлических деталей.Жало паяльника нагревается, и припой превращается в жидкость. Когда жидкость соприкасается с двумя объектами, она соединяет их вместе, как только затвердеет. Однако это полностью отличается от сварки, когда объекты нагреваются и соединяются вместе.

Обычно пайка подходит для таких деликатных работ, как создание мозаики из цветного стекла, ремонт электронных схем, сплавление медных труб и изготовление ювелирных изделий. Связь, сделанная с использованием припоя, является электропроводной, что идеально подходит для соединения проводов и других электрических компонентов.

Насколько сильно нагревается паяльник? Паяльник

используется для работы с несколькими проектами, в том числе электронными. Они используют источник питания, чтобы нагреть наконечник. Горячий наконечник расплавит припой, что позволит проводящему материалу соединить два объекта вместе. Требуемая температура нагрева зависит от типа применения. Обычно припой начинает плавиться при температуре 380 градусов по Фаренгейту.

Некоторые паяльники могут нагреваться до температуры более 380 градусов по Фаренгейту, а некоторые могут даже нагреваться до 80 градусов по Фаренгейту.Однако некоторые паяльники имеют только фиксированную настройку температуры. Большинство паяльников поставляются с регулируемыми дисками, которые позволяют регулировать температуру нагрева в соответствии с вашим применением.

Как выбрать паяльник?

Вложение в утюг с недостаточным энергопотреблением может быть неприятным в использовании и тратой денег. Потому что в итоге вы получите испорченные комплекты и поврежденные компоненты. С плохим паяльником…

 • Нагрев стыка занимает много времени.Более того, во время пайки требуется время, чтобы передать тепло компонентам. Иногда это может привести к повреждению или перегреву компонента.
 • Если у него более длительное время нагрева, для образования оксидов на поверхностях пайки требуется время. Это предотвратит растекание припоя и приведет к слабому стыку.
 • Длительное время восстановления припоя между соединениями может привести к образованию холодных соединений.

Чтобы купить паяльник, не нужно тратить целое состояние.Дополнительные функции, такие как сменные наконечники и температура, хорошо иметь, но они не обязательно важны для любителей или новичков.

Чтобы помочь вам, мы предоставили всю информацию и факторы, которые следует учитывать при покупке паяльника. Внимательно прочтите его, чтобы принять обоснованное решение.

1. Мощность

Мощность — это первое, что нужно учитывать при покупке паяльника. Потому что вы можете приобрести утюг, который может быстро нагреваться и поддерживать равномерную температуру на протяжении всего выполнения задачи.Обычно паяльники, которые особенно используются в электронике, имеют диапазон мощности от 20 до 60 Вт. Паяльники мощностью 50 Вт являются обычным явлением, поскольку они обеспечивают достаточно тепла для большинства проектов с печатными платами.

Паяльник

с более высокой мощностью (от 40 до 60 Вт) не означает, что они нагревают паяное соединение сильнее. Это означает, что у железа больше мощности для выполнения сложных задач. Поскольку у большинства паяльных станций есть ручка на электростанции, вы можете отрегулировать температуру жала паяльника в соответствии с вашими требованиями.Когда дело доходит до паяльников с низкой мощностью, например от 20 до 30 Вт, они быстрее теряют тепло, что приводит к слабым или плохим паяным соединениям.

Потребляемая мощность паяльника часто упоминается в технических характеристиках продукта. Стандартные утюги без температурного контроля мощностью 40 Вт идеально подходят для общих паяльных работ. Для тяжелой пайки обратите внимание на более высокую мощность. Для небольших работ на печатной плате мы рекомендуем от 15 до 25 Вт. Паяльники с регуляторами температуры имеют более высокую мощность, так как пользователь может регулировать температуру по своему усмотрению.

Некоторые любители или новички могут выбрать модель с меньшей мощностью, чтобы сэкономить деньги. Паяльники с меньшей мощностью (от 20 до 30) справятся со своей задачей. Но, как уже упоминалось, они нагреваются дольше и быстро теряют тепло.

2. Напряжение

Большинство паяльников, доступных в определенных странах, имеют правильное сетевое напряжение. Например, в Великобритании это 230 Вольт, в США — 115 В. Некоторые паяльники также поставляются с напряжением 12 В. Некоторые модели предназначены для специальных применений, требующих низкого напряжения.Итак, выбирайте в соответствии с вашими требованиями.

3. Контроль температуры

Это одна из основных особенностей, на которую нужно обратить внимание, поскольку для разных задач пайки требуется пайка при разных температурах. В паяльниках доступны два типа регуляторов температуры. Менее дорогой паяльник не использует никаких электронных регуляторов. Это означает, что при достижении требуемой температуры потери тепла будут равны выделяемому теплу.

Большинство моделей имеют термостатический контроль, что означает, что температуру можно регулировать лучше.Потому что вы можете контролировать или регулировать температуру до желаемого значения. Эти утюги намного лучше, потому что даже когда тепло отводится во время пайки большого объекта, они будут лучше поддерживать температуру на протяжении всей задачи. В моделях без регулирования очень сложно поддерживать температуру при пайке большого объекта. Некоторые паяльники с контролем температуры поставляются с цифровым дисплеем, на котором отображается текущая температура. Это отличное дополнение к этой функции.

Еще одна последняя модель — без контроля температуры. Это более дешевые, но они не подходят для пайки, так как могут повредить компоненты. Если вы хотите паять только домашние проекты, то этой модели должно хватить.

4. Совместимость и замена наконечников

Лучше выбирать модель со сменными жалами, да и паяльник тоже должен быть совместимым. Имеются наконечники для пайки различных размеров, которые подходят для различных задач пайки.Еще один важный аспект, который следует учитывать при покупке набора для пайки, — это стоимость наконечников. Некоторые паяльники совместимы только с жалами определенных производителей. Жала паяльника со временем изнашиваются и окисляются, поэтому в долгосрочной перспективе они могут быть более дорогими, чем один паяльник. Идеальные паяльники совместимы с жалами любых производителей. На самом деле это довольно удобно, особенно в то время, когда они выходят из строя.

5. Размер и форма наконечников

Как вы уже знаете, паяльники со сменными жалами бывают разной формы, например, стамески, конические, конические и пирамидальные.Материал, из которого они сделаны, также отличается друг от друга. Некоторые материалы — никель, медь и хром. Для выполнения разных работ подходят разные типы наконечников.

Форма и размер жала паяльника определяют способ укладки жала. Разные насадки предназначены для разных приложений. У них есть свои преимущества и недостатки.

Перед покупкой любого жала в первую очередь следует подумать, совместимо ли оно с вашей паяльной станцией. Большинство насадок имеют одинаковый дизайн, и в большинстве утюгов используются сменные насадки.Однако вы должны сверить размер с руководством производителя и приобрести наконечник в соответствии с требованиями.

Также следует учитывать форму наконечника. Для новичков наконечник стамески — лучший вариант, потому что он имеет плоскую поверхность и хорошо держится. Вы можете расположить его по-разному, чтобы работать с разными размерами компонентов и проводами. Они идеально подходят для соединений проводов, компонентов для снятия пайки, макетных плат со сквозным креплением и SMD.

Наконечники копыт подходят для пайки несколькими контактными площадками для поверхностного монтажа.Однако этим приемом пользуются только профессионалы с повышенными навыками. Если вам нужно работать с устройствами SMD или более сложными проектами пайки, то кончик копыта — правильный выбор.

Конические насадки очень сложны в использовании. Однако их работа точна, что делает их подходящими только для опытных пользователей. Последнее, что вам нужно проверить, это материал наконечника. Когда дело доходит до долговечности, идеально подходят железные наконечники. К тому же их дешевле покупать. Однако они отлично удерживают или передают тепло, как медный наконечник.Высококачественные паяльники поставляются с медным наконечником с железным покрытием, обеспечивающим лучшее из обоих вариантов.

6. Антистатическая защита

Электрические компоненты восприимчивы, особенно современные интегральные микросхемы, и статическая защита немного проблематична. Хотя большинство компонентов, используемых в домашних конструкциях, не подвержены статическому электричеству, но лишь немногие из них. Поэтому лучше рассмотреть паяльник со статической защитой.

7.Подставка

Это важный фактор, потому что после завершения работы вы должны поместить горячий утюг в безопасное место. Подставка для паяльника предотвратит скатывание формы паяльника и защитит от возможных травм, например ожогов.

Большинство держателей паяльника поставляются с губкой и поддоном, которые позволяют идеально чистить паяльник. Поскольку утюг достигает температуры около 300 ° C, важно убедиться, что он находится в надежном месте.

8.Свинцовый припой против бессвинцового припоя

Одним из важных моментов, которые следует учитывать при покупке паяльника, является материал, из которого изготовлен припой. Раньше припой состоял из Pb (свинца), олова (Sn) и других металлов в следовых количествах. Его часто называют свинцовым припоем. Но свинец вреден для нашего здоровья, и при воздействии больших количеств существует вероятность отравления свинцом. Однако свинец считается полезным материалом и идеально подходит для пайки, поскольку он имеет низкую температуру плавления, что помогает пользователю создавать прочные паяные соединения.

Из-за вредного воздействия свинца некоторые страны решили отказаться от использования припоя. В 2006 году RoHS (Европейский Союз принял Директиву об ограничении использования опасных веществ) ограничил использование свинца в качестве припоя в электрическом оборудовании и электронике. С тех пор бессвинцовый припой стал очень популярным и распространенным.

Бессвинцовый припой такой же, как и свинцовый аналог, за исключением того, что он не содержит свинца. Он состоит из олова и других микроэлементов, таких как медь и серебро.Этот тип припоя обычно маркируется символом RoHS, чтобы гарантировать подлинность.

9. Принадлежности для пайки

Если вы новичок и не имеете большого опыта в пайке, дополнительные аксессуары могут оказаться чрезвычайно полезными. Мы уже упоминали о некоторых дополнительных аксессуарах, которые указаны ниже…

 • Припой: Легче всего работать с припоями 60/40 (свинец / олово), что означает 40% олова и 60% свинца, что является идеальной комбинацией электрического припоя.Они подходят как новичкам, так и профессионалам с продвинутыми навыками. Alpha Fry предлагает лучшие припои для сердечников, и все их продукты являются лучшими.
 • Фитиль для припоя: Это один из лучших способов удалить излишки припоя с соединения. В отличие от других присосок для припоя, этот аксессуар впитывает расплавленный припой.
 • Чистящая губка: Этот продукт полезен для чистки наконечника утюга во время пайки. Поскольку они являются мощными губками для чистки, они избавят от коррозии на кончиках, которые обычные губки не очистить.
 • Тонировщик для жала: Полезно очистить и повторно залудить жало паяльника, которое часто становится черным и окисляется.
 • Диагональные кусачки: Очевидно, что для обрезки выводов компонентов вам потребуются диагональные кусачки.
 • Тиски: Помогают устойчиво удерживать работу. Это самый полезный и важный аксессуар, поскольку он обеспечивает надежные и надежные соединения.
 • Рука помощи: Он удерживает компоненты вместе во время пайки.Он особенно хорош для небольших плат, поскольку он скрепляет все вместе при сращивании или заделке проводов.
 • Flux Pen: Помогает растеканию бессвинцового припоя.
 • Вакуумный насос для пайки или присоска для пайки: Помогает инструменту удалить любой припой, оставшийся при распайке компонентов. По сравнению с солнечными насосами, паяльная присоска / вакуум для припоя является лучшим вариантом.
 • Паяльный коврик: Его следует разместить на столе, на котором вы работаете.Он защищает рабочий стол от любых неудач при пайке.

10. Техническое обслуживание

Приобретая любую модель паяльника, убедитесь, что в комплекте есть запасные части, которые можно легко найти, когда вы захотите заменить. Хотя детали паяльника будут работать несколько лет, жала необходимо регулярно менять. Чтобы избежать ненужных затрат на обслуживание, ремонт или замену, лучше приобрести паяльник высокого класса с контролем температуры и дополнительными запасными частями.

11. Штепсельная вилка заземления

Штепсельная вилка паяльника с заземлением должна быть в комплекте с тремя контактами. Он защищает утюг от статических разрядов, которые могут повредить чувствительные электронные детали, если не паять.

12. Марки

Есть несколько популярных электронных брендов, таких как Weller. Вместо того, чтобы выбирать модель без марочного знака, мы рекомендуем выбирать паяльник, обладающий прочностью и высоким качеством. Также важно следить за хорошей репутацией производителей в сфере поставок и обслуживания клиентов.Фирменные паяльники редко перегреваются, удобны в обращении и удобны в обращении.

13. Цена и бюджет

Последний, но не менее важный фактор, который следует учитывать при покупке паяльника, — это цена, которую вы можете потратить. Поскольку существует несколько моделей стоимостью от 10 до 200 долларов, вы можете легко выбрать любую в соответствии с вашими требованиями. Даже если у вас ограниченный бюджет, вы все равно можете приобрести очень хороший товар. Большинство пользователей выбирают паяльники среднего класса и по-прежнему довольны их долговечностью и качеством.

Паяльники различных типов Паяльники

бывают нескольких типов, у которых есть свои достоинства и недостатки. Чтобы приобрести лучший, соответствующий вашим потребностям, лучше понять основные различия между ними. Некоторые паяльники сильно нагреваются и имеют быструю температуру плавления. В то время как другие предназначены для того, чтобы пользователь мог регулировать температуру в соответствии с вашими требованиями. Исходя из ваших потребностей, вы должны выбрать подходящий паяльник. Существует несколько видов паяльников, о которых мы упомянули ниже для справки.

1. Простое железо

Если вам нужна обычная форма паяльника, то этот вариант подойдет идеально. Обычно он работает на номинальной мощности от 15 до 35 Вт, что в значительной степени достаточно для выполнения основных электронных проектов и ремонта. В наши дни даже простые наборы для пайки поставляются с регулируемыми регуляторами температуры, что увеличивает их универсальность. Они подходят для обычных пользователей, которым нравится использовать их для мелкого ремонта. Они доступны по цене, просты и удобны в использовании, что делает их идеальными для простых электронных проектов DIY.

2. Паяльная станция Паяльные станции

имеют схему контроля температуры, дисплей, блок питания и паяльную головку с датчиком температуры. Они также поставляются с подставками, которые позволяют размещать или хранить утюг, когда он не используется. Влажная губка предназначена для очистки жала до и во время пайки. Некоторые дополнительные аксессуары также доступны в некоторых наборах для пайки, например, вакуумный насос, термофен и инструмент для вакуумного захвата.

Паяльный карандаш доступен в паяльной станции, которая обычно присоединяется к электростанции.Предусмотрены регулируемые элементы управления, позволяющие увеличивать или уменьшать температуру наконечника припоя в соответствии с вашими требованиями. Некоторые модели даже оснащены электронным контролем температуры, который позволяет устанавливать и поддерживать точную температуру жала паяльника.

Паяльные станции по цене немного дороже простого утюга. Паяльные станции подходят для большинства паяльных работ и очень тонких компонентов для поверхностного монтажа, даже таких небольших, как 0603 и 0805.

Некоторые паяльники поставляются с термостатом, который позволяет регулировать температуру бита. Это гарантирует, что температура всегда поддерживается должным образом. Если тепло отводится без слишком сильного повышения температуры, в таких случаях можно использовать элемент более высокой мощности, чтобы обеспечить хорошую пайку.

Утюги с контролем температуры поставляются с возможностью регулировки, в то время как другие поставляются с индикацией температуры. Паяльники с контролем температуры лучше и подходят практически для всех паяльных работ.Однако они немного дороже.

3. Паяльник Паяльные пистолеты

очень похожи на аккумуляторные ручные дрели. У них есть кончик с проволочной петлей, который быстро остывает. Так что кобуры не нужны. Благодаря высокой скорости охлаждения снижается вероятность травм или возгорания. Они подходят для энтузиастов DIY, поскольку активируются только при нажатии на спусковой крючок и имеют легкий захват.

Основным компонентом паяльного пистолета является трансформатор, способный преобразовывать 110 В переменного тока в более низкое напряжение.Трансформатор вторичной обмотки только однооборотный. Таким образом, вырабатывается очень низкое напряжение и ток в сотни ампер. Этот сильный ток проходит через медный наконечник. Из-за высокого протока тока жало паяльного пистолета довольно быстро нагревается.

Паяльник прост в эксплуатации и имеет очень короткое время разогрева. Однако он не подходит для тонких работ на печатных платах и ​​точного обращения с тонкими паяными компонентами. Потому что они выделяют больше тепла, что также может повредить компоненты и печатную плату.Они подходят для работы с проволокой большого сечения. Ценовой диапазон паяльных пистолетов составляет от 20 до 70 долларов.

4. Переделка пайки

Ремонт и доработка — это сложные задачи пайки. Обычно они используются в крупносерийных производственных и промышленных объектах. В паяльных системах есть несколько наконечников, таких как термофен, термос-пинцет, паяльник, пистолет для распайки и другие. Их цена составляет от 250 до 2500 долларов. Среди всех брендов Pace считается одним из самых популярных.

Паяльник

Professional поставляется со сменными жалами. Они потребляют мощность 50 Вт или более. Регулировка температуры позволяет установить наконечник на желаемый уровень. Варианты сменных насадок позволяют выбрать идеальный вариант в соответствии с вашими требованиями.

5. Пинцет для пайки

Пинцет для пайки имеет два электронных вывода. Они способны работать с диодами, батареями, резисторами, конденсаторами и нишевыми предметами.Большинство пинцетов доступны отдельно, а другими можно управлять со станции. Пинцеты обычно имеют наконечники с подогревом, которыми нужно управлять вручную. Вам просто нужно слегка сжать, чтобы устройство заработало.

6. Паяльная горелка

Паяльная горелка работает на топливе или пропане. Он обеспечивает короткие выбросы тепла, которые в основном необходимы для плавления металлов. Чаще всего ими пользуются ювелиры. Они подходят для опытных пользователей, так как только профессионалы могут справиться с ними, не повредив их.Из соображений безопасности новичкам пробовать их не рекомендуется.

Как пользоваться паяльником?

Паяльник — важный инструмент в мастерской, будь то изготовление ювелирных изделий, домашний ремонт или ремонт электронных схем. Хотя идея пайки может показаться сложной, с некоторой базовой информацией даже новичок сможет ее решить. Основные этапы пайки довольно просты. Мы упомянули их ниже для справки…

 • Сначала необходимо нагреть паяльник до желаемой температуры.
 • Используя губку для влажной чистки, очистите жало паяльника перед использованием инструмента, а также в течение всего процесса.
 • После того, как наконечник будет чистым, дайте ему коснуться объекта, который вы хотите припаять.
 • По прошествии 2 секунд добавьте еще немного припоя в области соединения, где вы хотите соединить два объекта.
 • Тепло превратит припой в жидкое и податливое вещество.
 • Вместо того, чтобы нагревать припой нажатием на наконечник, позвольте теплопередаче припоя.
 • Если вы поместите наконечник непосредственно на припой, это может привести к образованию хрупких соединений, которые могут не проводить электричество.
 • После того, как припой расплавится и соединится с объектами, убедитесь, что заготовка не трогается, пока припой не остынет и соединение не станет прочным.

Советы по безопасности, которые следует учитывать при использовании паяльника

Так как жала паяльника могут нагреваться до температуры более 300 градусов, лучше использовать некоторые жала в качестве безопасных.Мы упомянули о них ниже для справки.

 • Поскольку железные наконечники могут сильно нагреваться, мы рекомендуем не ткнуть им партнера.
 • Обязательно намочите губку, чтобы очистить утюг. Хотя это кажется мелочью, если не соблюдать должным образом, вы можете повредить утюг. Сухой утюг не удалит коррозию паяльника, а повредит его. Каждый раз, когда вы поднимаете утюг для пайки, быстро проводите по нему влажной губкой. Это поможет паять намного быстрее и чище.
 • Жало паяльника — не самая горячая часть паяльника. Требуется практика купола, чтобы научиться использовать правую часть железа для соединения. Если вы долгое время сидите на одном месте и ничего не течет, то сделайте шаг назад, очистите жало, снова добавьте припой на жало и снова начните пайку.
 • Паяльник может только нагревать припой, он не может паять сам. Вы должны использовать утюг для обогрева двух вещей — доски и детали. Никогда не добавляйте припой к наконечнику и не трите им два предмета.Используя железную сторону, нагрейте две части и добавьте припой с противоположной стороны.
 • Не пытайтесь достичь перфекционизма. Если паяное соединение в порядке, продолжайте. Не паяйте, не трогайте и не паяйте повторно. При повторной пайке тепло может вызвать нагрузку на печатную плату, что может привести к дальнейшему расслоению платы, контактных площадок, поднятию следов и разрушению платы.
 • При пайке стыков термическим грузом дайте стыку нагреться еще 5–10 секунд. Если вы припаиваете большую часть контактной площадки с большим количеством меди, дайте утюгу нагреться еще несколько секунд, чтобы тепло проникло в деталь и образовало прочное соединение.Если железный наконечник кажется липким или вы видите шарик припоя на штифте, это означает, что тепла недостаточно. Обязательно удерживайте соединение в течение нескольких дополнительных секунд, чтобы припой правильно растекся.

Чем паяльник отличается от паяльника?

По сравнению с паяльниками, паяльные пистолеты обеспечивают большее напряжение питания от 100 до 140 вольт. Более того, они позволяют пользователю работать даже в ограниченном пространстве, чего сложно достичь с помощью наборов для пайки.В отличие от паяльника, их наконечник имеет форму петли из медной проволоки, что обеспечивает отличную гибкость.

Паяльные пистолеты

подходят как для металлических проектов, так и для массивных соединений, которые обычно требуют более легких прикосновений. А также идеально подходит для более тяжелых проводных работ, сложных электрических соединений и другой профессиональной работы.

В отличие от паяльных пистолетов, паяльники представляют собой фонари, что делает их пригодными для задач, требующих длительной пайки. Благодаря своей гибкости, они подходят для различных проектов, от домашних мастеров до тяжелых работ.Маленькие утюги подходят для более легких проектов по сборке и установке электроники. Их не нужно выключать или включать повторно, так как они будут оставаться горячими очень долго.

Ниже приводится разбивка каждого типа…

Паяльный пистолет:

 • Для более тяжелых деталей
 • Не много разновидностей
 • Быстро нагревается
 • Напряжение не выше, чем у паяльников

Паяльник:

 • Медленно нагревается
 • Имеет меньшее напряжение, чем паяльные пистолеты
 • Подходит для проектов с низким энергопотреблением
 • Есть много разновидностей и типов

Часто задаваемые вопросы ? 1.Какой припой лучше всего подходит для автомобильной проводки?

Канифольный припой с сердечником лучше всего подходит для автомобильной проводки, поскольку в центре имеется флюс, который очищает поверхность провода для пайки. Припой обычно представляет собой комбинацию смешанных сплавов. В большинстве автомобильных применений используется припой 60/40, который содержит 60% олова и 40% свинца.

2. Паяльник какой мощности подходит для обычного ремонта автомобильной проводки?

Большинство паяльников, которые используются для электроники, имеют мощность от 20 до 60 Вт.Утюги мощностью 50 Вт довольно распространены, поскольку они обеспечивают достаточно тепла для пайки печатных плат. Паяльники с более высокой мощностью, например от 40 до 60 Вт, намного лучше.

3. Как происходит разводка паяльника?

Вы должны удерживать оба луженых провода друг на друге, а затем коснуться паяльником проводов. Этот процесс расплавит припой и нанесет должное покрытие на провода. Теперь снимите утюг и подождите несколько секунд, чтобы паяное соединение остыло и затвердело.Чтобы закрыть соединение, обязательно используйте термоусадочную пленку.

4. Опрессовка или пайка кабельных разъемов: что лучше?

По сравнению с пайкой обжим обеспечивает более прочное и надежное соединение. В процессе пайки используется нагретый металл для соединения кабеля и разъема. Со временем присадочный металл может разрушиться, что может привести к нарушению соединения. Большинство электриков предпочитают опрессовывать проще, чем паять

.

Заключение

Мы рекомендуем Комплект паяльника Anbes, 60 Вт, сварочный инструмент с регулируемой температурой .Этот чрезвычайно надежный, и если вы хотите недорогой, вы определенно можете сделать свой выбор среди всех них.

Эти продукты надежны и просты в использовании. Они работают лучше всего в стране и имеют удовлетворительные гарантийные характеристики.

Мы предлагаем вам просмотреть все продукты и сделать свой выбор с умом.

ПАЙКИ | hexacon

Паяльники

Мини-утюги

Мини-утюги Hexacon серии A — ведущие утюги для карандашей в отрасли, обеспечивающие стабильную производительность.Надежный, прочный и простой в обслуживании. Наконечник, шнур и ручка каждого утюга Mini-Iron серии A заменяются независимо, что обеспечивает максимальную универсальность и экономичность. Мощность от 15 до 60 Вт. Также доступен в 220В.

Характеристики

 • Никелевый нагревательный элемент с изоляцией из слюды с высокой диэлектрической проницаемостью, намотанный на проводящий сердечник из нержавеющей стали. Все элементы Hexacon изготовлены с допуском сопротивления +/- 2%, полностью обожжены для стабилизации мощности и испытаны на диэлектрическую прочность при 1200 В, чтобы обеспечить постоянные температуры холостого хода, быстрое восстановление и длительный срок службы.

 • Устойчивый к возгоранию, сверхгибкий шнур питания из неопрена с указанием мощности выдерживает случайный контакт с утюгом при рабочей температуре.

 • Трехпроводная конструкция с заземлением для безопасности оператора. Опция Posi-Ground обеспечивает утечку в установившемся режиме менее двух милливольт для использования в эквиваленте MIL и безопасности компонентов.

 • Рукоятка со стабилизатором поперечной устойчивости из стекловолокна безопасна, холодна в использовании, легко чистится и устойчива к растворителям.

 • Тонкий корпус из нержавеющей стали обеспечивает отличный обзор при работе и устойчивость к коррозии.

 • Легкий вес и идеальная балансировка идеально подходят для повторяющихся работ.

 • Долговечный, стандартный шестигранный наконечник и железный держатель «S-10» в комплекте

 • Доступны три диаметра наконечника (1/8 дюйма, 3/16 дюйма и 1/4 дюйма) с различной геометрией наконечника, подходящей для многих применений.

Приложения

Тонкий профиль этих утюгов, легкое удобство на ощупь и прохладная ручка делают их популярными для производственной линии, доработки и ремонта с производительностью, варьирующейся от миниатюрных приложений, печатных плат до повторяющихся соединений.

— Пайка от легкой до средней

-Повторяющиеся соединения

-Декоративный / любитель

-Кабель / жгут в сборе

Утюги Super S

Утюги Super S

Hexacon — это серия утюгов, предназначенных для тяжелой работы, с пробковыми пальцами. Надежный, прочный и простой в обслуживании. Наконечник, элемент, шнур и ручка каждого утюга Super S можно заменять независимо. Мощность от 20 до 60 Вт. Также доступен в 220В.

Характеристики

 • Никелевый нагревательный элемент с изоляцией из слюды с высокой диэлектрической проницаемостью, намотанный на проводящий сердечник из нержавеющей стали. Все элементы Hexacon изготовлены с допуском сопротивления +/- 2%, полностью обожжены для стабилизации мощности и испытаны на диэлектрическую прочность при 1200 В, чтобы обеспечить постоянные температуры холостого хода, быстрое восстановление и длительный срок службы.

 • Устойчивый к возгоранию, сверхгибкий шнур питания из неопрена с указанием мощности выдерживает случайный контакт с утюгом при рабочей температуре.

 • Трехпроводная конструкция с заземлением для безопасности оператора. Опция Posi-Ground обеспечивает утечку в установившемся режиме менее двух милливольт для использования в эквиваленте MIL и безопасности компонентов.

 • Рукоятка из стекловолокна с прохладной пробкой для прикосновения обеспечивает удобный захват при высокой мощности. Прохладный в использовании, простой в уходе и устойчивый к растворителям.

 • Тонкий корпус из нержавеющей стали обеспечивает отличный обзор при работе и устойчивость к коррозии.

 • Легкий вес и идеальная балансировка идеально подходят для повторяющихся работ.

 • Долговечный, стандартный шестигранный наконечник и железный держатель «S-10» в комплекте

 • Доступны три диаметра наконечника (1/8 дюйма, 3/16 дюйма и 1/4 дюйма) с различной геометрией наконечника, подходящей для многих применений.

Приложения

При правильном согласовании с областью применения характеристики Super S сопоставимы с характеристиками многих станций с регулируемой температурой.

— Быстрая пайка / Большой объем / Долговечность

-Роскошь и ремонт

-Сервисно-ремонтные организации

Phenix Irons

Hexacon переосмысливает концепцию контроля температуры в утюге Phenix. Схема внутри ручки определяет мощность, необходимую для пайки. Микропроцессор Phenix определяет изменение температуры и выдает мощность, необходимую для постоянной пайки фиксированной температуры. Думайте об этом как о круиз-контроле для вашего паяльника.Phenix обеспечивает постоянную температуру даже при переменных нагрузках. Каждый утюг Phenix создан для поддержания определенной рабочей температуры, несмотря на тепловую нагрузку. Если требуется несколько температурных требований, обратите внимание на наши паяльные станции HTC с регулируемой температурой, которые имеют тот же керамический элемент, но с несколькими настройками температуры. Доступны модели мощностью 25 и 40 Вт, но производительность намного больше.

Характеристики

 • Керамический элемент

  обеспечивает быстрый нагрев и долгий срок службы

 • Управляется микропроцессором

 • Доступны два уровня мощности: классический и ультра

 • Доступны три температуры холостого хода: 600, 700 и 800

 • Мягкая ручка из эластомера

 • Зарегистрировано в UL

 • Использует наконечники в стиле CT.Наконечники CT также используются в станциях HTC.

Приложения

Утюг работает как любая станция с регулируемой температурой.

Точечные утюги

Утюги Pinpoint

Hexacon имеют такую ​​же надежную конструкцию, как и утюги Super S, но имеют более прочную ручку и более длинный футляр для тех, кто предпочитает более полный захват и лучший доступ с помощью инструмента Hexacon. Надежный, прочный и простой в обслуживании. Наконечник, элемент, шнур и ручка каждого утюга Pinpoint можно заменять независимо.Мощность от 25 до 60 Вт. Также доступен в 220В.

Утюги для топориков можно использовать в этой категории утюгов. Изобретение Hexacon, Hatchet Irons перемещает центр тяжести ближе к руке, создавая меньший крутящий момент на запястье и плече. Линейные утюги требуют использования всей руки, в то время как работа углового утюга Hatchet выполняется предплечьем, что снижает утомляемость оператора.

Закажите прямой топор серии P для большого вылета (4-1 / 2 дюйма) или топор серии H для облегчения работы.

Характеристики

 • Никелевый нагревательный элемент с изоляцией из слюды с высокой диэлектрической проницаемостью, намотанный на проводящий сердечник из нержавеющей стали. Все элементы Hexacon изготовлены с допуском сопротивления +/- 2%, полностью обожжены для стабилизации мощности и испытаны на диэлектрическую прочность при 1200 В, чтобы обеспечить постоянные температуры холостого хода, быстрое восстановление и длительный срок службы.

 • Устойчивый к возгоранию, сверхгибкий шнур питания из неопрена с указанием мощности выдерживает случайный контакт с утюгом при рабочей температуре.

 • Трехпроводная конструкция с заземлением для безопасности оператора. Опция Posi-Ground обеспечивает утечку в установившемся режиме менее двух милливольт для использования в эквиваленте MIL и безопасности компонентов.

 • Ручка из дерева твердых пород, окрашенная

 • Коррозионно-стойкий никелированный футляр длиной 4-1 / 2 дюйма для лучшего доступа к работе

 • Долговечный, стандартный шестигранный наконечник и железный держатель «S-10» в комплекте. Держатель для утюга «S-9» в комплекте для утюгов Hatchet Style

 • Доступны три диаметра наконечника (1/8 дюйма, 3/16 дюйма и 1/4 дюйма) с различной геометрией наконечника, подходящей для многих применений.

Приложения

-Быстрая пайка / Большой объем

-Роскошь и ремонт

-Техническо-ремонтные организации

— Непрерывная работа на больших тепловых массах

SI-P25 HT477X

SI- {26 HT207X

SI-P24 HT313X

SI-25H HT477X

SI-26H HT207X

SI-24H HT313X

Утюги для электростанций

Утюги Powerhouse

Hexacon имеют высокую удельную мощность, что соответствует высокой скорости производства.Разработанный в диаметре 1/4 дюйма и 5/16 дюйма, чтобы иметь половину веса железа диаметром 3/8 дюйма, но выполняет 70% работы этого железа, что приводит к экономии энергии и материалов в этой группе железа. большой радиус действия корпуса 6-1 / 2 дюйма обеспечивает лучший доступ к соединениям. Надежный, прочный и простой в обслуживании. Наконечник, элемент, шнур и ручка каждого утюга Powerhouse можно заменить независимо. Мощность от 40 до 100 Вт. Также доступен в 220В.

Утюги для топориков можно использовать в этой категории утюгов.Изобретение Hexacon, Hatchet Irons перемещает центр тяжести ближе к руке, создавая меньший крутящий момент на запястье и плече. Линейные утюги требуют использования всей руки, в то время как работа углового утюга Hatchet выполняется предплечьем, что снижает утомляемость оператора.

Закажите прямой топор серии P для большого вылета (6-1 / 2 дюйма) или топор серии H для облегчения работы.

Характеристики

 • Никелевый нагревательный элемент с изоляцией из слюды с высокой диэлектрической проницаемостью, намотанный на проводящий сердечник из нержавеющей стали.Все элементы Hexacon изготовлены с допуском сопротивления +/- 2%, полностью обожжены для стабилизации мощности и испытаны на диэлектрическую прочность при 1200 В, чтобы обеспечить постоянные температуры холостого хода, быстрое восстановление и длительный срок службы.

 • Устойчивый к возгоранию, сверхгибкий шнур питания из неопрена с указанием мощности выдерживает случайный контакт с утюгом при рабочей температуре.

 • Трехпроводная конструкция с заземлением для безопасности оператора. Опция Posi-Ground обеспечивает утечку в установившемся режиме менее двух милливольт для использования в эквиваленте MIL и безопасности компонентов.

 • Ручка из дерева твердых пород, окрашенная

 • Коррозионно-стойкий никелированный корпус длиной 6-1 / 2 дюйма для лучшего доступа к работе

 • Долговечный, стандартный шестигранный наконечник и железный держатель «S-10» в комплекте. Держатель для утюга «S-9» в комплекте для утюгов Hatchet Style

 • Доступны два диаметра наконечника (5/16 дюйма и 1/4 дюйма) с различной геометрией наконечника, подходящей для многих областей применения.

Приложения

Прочная конструкция наиболее популярна в телекоммуникационной отрасли и в сфере электроснабжения для быстрой пайки.

-Быстрая пайка / большой объем

-Большие задачи по термической массе

Утюги для тяжелых условий эксплуатации

Hexacon’s Heavy Duty утюги для наконечников Plug — это самые прочные утюги, доступные для промышленной пайки. Они специально разработаны для непрерывной работы и быстрой рекуперации тепла. Внешний корпус элемента изготовлен из цельного куска высокопрочной легированной стали с никелевым покрытием и практически не поддается разрушению.Шестигранная форма корпуса позволяет удерживать железо в тисках или захватывать гаечным ключом для обслуживания, не повреждая его. Передняя гайка помогает закрепить наконечник, но также поглощает удары, когда железо помещается в держатель, что продлевает срок службы элемента. Сборка дефлектора помогает обеспечить прохладную удобную ручку, хорошо сбалансированную с хорошей направленностью. Мощность от 100 до 550 Вт. Надежный, прочный и простой в обслуживании наконечник, элемент, шнур и ручка каждого утюга для вилки HD Plug Tip можно заменить независимо.Также доступен в 220В.

Характеристики

 • Никелевый нагревательный элемент с изоляцией из слюды с высокой диэлектрической проницаемостью, намотанный на токопроводящий латунный сердечник. Все элементы Hexacon изготовлены с допуском сопротивления +/- 2%, полностью обожжены для стабилизации мощности и испытаны на диэлектрическую прочность при 1200 В, чтобы обеспечить постоянные температуры холостого хода, быстрое восстановление и длительный срок службы.

 • Устойчивый к возгоранию, сверхгибкий шнур питания из неопрена с указанием мощности выдерживает случайный контакт с утюгом при рабочей температуре.

 • Трехпроводная конструкция с заземлением для безопасности оператора. Опция Posi-Ground обеспечивает утечку в установившемся режиме менее двух милливольт для использования в эквиваленте MIL и безопасности компонентов.

 • Ручка из дерева твердых пород, окрашенная

 • Диски теплового дефлектора для дополнительного охлаждения ручки

 • Антикоррозийный никелированный шестигранный корпус

 • Долговечный, стандартный шестигранный наконечник и железный держатель «S-12» в комплекте

 • Доступен с наконечниками пяти диаметров (1/2 дюйма, 3/8 дюйма, 5/8 дюйма, 7/8 дюйма и 1-1 / 8 дюйма) с наконечниками различной геометрии, подходящими для многих целей.

Приложения

— Пайка электрическая для тяжелых условий эксплуатации

-Большие соединения и плоскости заземления

— Обработка листового металла от легкой до средней

-Автомобили и сантехника

-Кровля

Утюг для тяжелых условий эксплуатации

Утюги с винтовыми наконечниками

обладают большой тепловой массой и очень большой площадью поверхности наконечника для максимального охвата. Наконечник увеличенного долота снабжен железным наконечником из меди, что позволяет пользователю формировать наконечник в соответствии с условиями применения.Медные наконечники хороши для периодического использования. Наконечники Xtradur лучше всего подходят для непрерывной производственной пайки и ни в коем случае не должны подпиливаться. Внешний корпус элемента изготовлен из цельного куска высокопрочной легированной стали с никелевым покрытием и практически не поддается разрушению. Шестигранная форма корпуса позволяет удерживать железо в тисках или захватывать гаечным ключом для обслуживания, не повреждая его. Мощность колеблется от 90 до 800 Вт. Надежный, прочный и простой в обслуживании наконечник, элемент, шнур и ручка каждого утюга Heavy Duty Screw Style заменяются независимо друг от друга.Также доступен в 220В.

Характеристики

 • Никелевый нагревательный элемент с изоляцией из слюды с высокой диэлектрической проницаемостью, намотанный на токопроводящий латунный сердечник. Все элементы Hexacon изготовлены с допуском сопротивления +/- 2%, полностью обожжены для стабилизации мощности и испытаны на диэлектрическую прочность при 1200 В, чтобы обеспечить постоянные температуры холостого хода, быстрое восстановление и длительный срок службы.

 • Устойчивый к возгоранию, сверхгибкий шнур питания из неопрена с указанием мощности выдерживает случайный контакт с утюгом при рабочей температуре.

 • Трехпроводная конструкция с заземлением для безопасности оператора. Опция Posi-Ground обеспечивает утечку в установившемся режиме менее двух милливольт для использования в эквиваленте MIL и безопасности компонентов.

 • Ручка из дерева твердых пород, окрашенная

 • Диски теплового дефлектора для дополнительного охлаждения ручки

 • Антикоррозийный никелированный шестигранный корпус

 • Долговечный, стандартный шестигранный наконечник и железный держатель «S-12» в комплекте

 • Доступен с несколькими диаметрами наконечников от 1/2 «до 1-3 / 4»

Приложения

-Тяжелый листовой металл

-Строительство; Кровля и водостоки

-Пайка больших корпусов

-Якорь и шасси двигателя

Micro-Steady Iron

MS-10 — тяжеловес в легком корпусе.Самокомпенсирующийся элемент в сочетании со сбалансированной рукояткой обеспечивает точное управление кончиками пальцев и комфорт оператора. Для этого утюга лучше всего подходят тонкие тонкие схемы. MS-10 имеет температуру холостого хода 700 F и производительность, соответствующую гораздо большему железу. Доступен в 110 В. Использует наконечники в виде рукавов.

Характеристики

 • Самокомпенсирующийся керамический элемент мощностью 10 Вт увеличивает выходную мощность по мере увеличения производительности

 • Конструкция с заземлением обеспечивает безопасную пайку микросхем, чувствительных к напряжению.

 • Простая, но прочная конструкция, удобная в обслуживании

 • Легкий

Приложения

-Миниатюрная и микроминиатюрная пайка

-Пайка под микроскопом

— Слуховые аппараты

-Медицинские приборы

-Маленькие клеммы

Есть ли разница между сваркой и пайкой?

Как и многие термины для листового металла, пайка и сварка взаимозаменяемы.Однако, хотя эти две операции похожи, их процесс и вспомогательные методы различны.

Основное отличие сварки от пайки — плавление. При пайке производители металла нагревают склеиваемый металл, но никогда не плавят его. При сварке производители металла плавят основной металл.

Пайка больше всего похожа на пайку, потому что в ней используется капиллярное действие, чтобы влить металл в соединение, пока он не остынет и не затвердеет. Для получения дополнительной информации о пайке щелкните здесь.

Чтобы узнать больше о разнице между пайкой и сваркой от Kaempf & Harris, прочтите:

Большая разница

Kaempf & Harris с помощью ME Mechanical, нового онлайн-ресурса для инженеров-механиков и студентов инженерных специальностей, создали простую схему, объясняющую основные различия между пайкой и сваркой:

 • Сварные соединения являются самыми прочными, за ними следуют паяные соединения, затем паяные соединения.
 • Для сварки требуется около 6500 градусов по Фаренгейту, а для пайки — около 840 градусов по Фаренгейту.
 • Заготовки и металлическая основа нагреваются и плавятся при сварке. Пайка не требует нагрева деталей.
 • Согласно ME Mechanical, «Механические свойства основного металла могут измениться в месте соединения из-за нагрева и охлаждения» во время сварки. При пайке механические свойства не меняются.
 • Требования к квалификации сварщика обычно выше, чем у паяльщика.Однако стоимость тепла примерно такая же.
 • Термообработка всегда требуется для сварного шва, тогда как пайка никогда не требует термической обработки.
 • Сварка не требует предварительного нагрева заготовки. Однако пайка требует предварительного нагрева для получения высококачественного соединения.

Процесс

Согласно Machine Design, «пайка — это низкотемпературный аналог пайки».

Согласно определению Американского сварочного общества, «пайка происходит с наполнителями (также известными как припои), которые плавятся при температуре ниже 840 градусов по Фаренгейту.Металлы, которые можно паять, включают золото, серебро, медь, латунь и железо ».

Свинец был основным металлом для этой техники обработки листового металла. Однако экологические проблемы подталкивают промышленность по производству листового металла к использованию бессвинцовых альтернатив.

«Наполнитель, называемый припоем, плавится. Когда он затвердевает, он прикрепляется к металлическим частям и соединяет их. Связь не такая прочная, как … сварная.

Флюс, химическое очищающее и очищающее средство, используется при пайке и сварке для очистки металлических поверхностей.Флюс облегчает нанесение припоя, чтобы он растекался по соединяемым деталям.

«Пайка также используется для соединения электрических компонентов», согласно Machine Design. «Соединение не обязательно является прочным или конструктивным, но электрически соединяет детали с помощью проводящего припоя».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.